Batenburg Digit zit in het bestuur van de Vakgroep Technische Automatisering. Deze vertegenwoordigt bedrijven die besturingen bouwen voor machines, productieprocessen en gebouwbeheerssystemen.

 

De NES is een Sociëteit met 50 organisaties in de elektrotechniek. Er wordt vakkennis gedeeld. En er worden evenementen georganiseerd, zoals kookclubs, golfwedstrijden en studiereizen naar het buitenland.

 

Regelmatig komt de beroepenveldcommissie van de opleiding Elektrotechniek (Alkmaar) bijeen om samen met de docenten van deze opleiding, de aansluiting met het werkveld actueel te houden.

 

Batenburg Digit is lid van UNETO-VNI. We participeren in de Beleid Advies Commissie Economische Zaken en de Beleid Advies Commissie InnovatieGroep. De eerste adviseert het bestuur over ondernemersvraagstukken, de tweede over nieuwe technologie.

 

Het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland is hét startpunt voor innovatie in de elektrotechniek. Bij KIEN komen wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar. KIEN initieert, stimuleert en faciliteert nieuwe ontwikkelingen.

 

Ondernemersklankbord helpt ondernemers. De Adviseur van Ondernemersklankbord is een geroutineerde ondernemer, kan zich inleven in uw vraagstuk en zal u met raad en daad bijstaan. Batenburg Digit maakt deel uit van Ondernemersklankbord. 
Ondernemersklankbord helpt ondernemers. De Adviseur van Ondernemersklankbord is een geroutineerde ondernemer, kan zich inleven in uw vraagstuk en zal u met raad en daad bijstaan. DIGIT maakt deel uit van Ondernemersklankbord. 
                                                                        
Ondernemersklankbord helpt ondernemers. De Adviseur van Ondernemersklankbord is een geroutineerde ondernemer, kan zich inleven in uw vraagstuk en zal u met raad en daad bijstaan. DIGIT maakt deel uit van Ondernemersklankbord. Ondernemersklankbord helpt ondernemers. De Adviseur van Ondernemersklankbord is een geroutineerde ondernemer, kan zich inleven in uw vraagstuk en zal u met raad en daad bijstaan. DIGIT maakt deel uit van Ondernemersklankbord. 
                                                                       
 
Sitemap