Cybersecurity


Technische installaties worden steeds complexer en systemen worden steeds afhankelijker. Ook zien we een groei van werknemers die vanaf een (thuis)locatie werken. Bedrijfszekerheid en de veiligheid van systemen zijn daarom altijd een zeer belangrijk onderdeel van ons ontwerpproces. Wij helpen bedrijven zich te weren door systemen te ontwerpen gebaseerd op de laatste eisen en de wensen van de klant in combinatie met onze best practices. Binnen onze domeinkennis is cybersecurity is een vast onderwerp.

Wbni

Wbni

Met een toename van connectiviteit, het overal en altijd kunnen/willen bedienen en loggen, nemen de risico’s op het gebied van cybersecurity toe. De introductie van de Wbni (Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen) en de norm voor cybersecurity in industriële systemen (IEC62433) leiden voor industriële automatisering tot richtlijnen die we moeten hanteren.
De Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen regelt een meldplicht van incidenten en een zorgplicht (treffen van beveiligingsmaatregelen).

Van risicoanalyse tot implementatie

Databeveiliging

Mede door de verticale integratie van automatiseringssystemen binnen de industrie worden besturingssystemen steeds vaker bedreigd door onder andere virussen en hackers. Een bekend voorbeeld hiervan is de Stuxnet-worm. Cybercrime kan voortkomen uit baldadigheid, maar is in toenemende mate gericht op het stelen van gegevens of het saboteren van productieprocessen.

Binnen de industrie en infra dringt het bewustzijn door dat er door deze ontwikkeling nieuwe bedrijfsrisico’s ontstaan. Deze risico’s gelden ook voor de producten die wij leveren zoals besturingsinstallaties voor drinkwaterbedrijven, op afstand bestuurbare bruggen, sluizen en gemalen, de chemie en de voedingsmiddelenindustrie.

IEC62443

Als besturingsspecialist helpen wij u, binnen een beveiligingsteam, bij het in kaart brengen van de risico’s, het opstellen van een beveiligingsplan en het ontwerp en de realisatie van beveiligingsvoorzieningen. De IEC-norm voor het beveiligen van besturingssystemen (IACS), de IEC62443, kan hierbij als leidraad worden gehanteerd.

Sitemap