Cybersecurity


We zien dat technische installaties steeds complexer worden, en systemen steeds afhankelijker. Ook werken steeds meer medewerkers vanaf een (thuis)locatie. Het overal en altijd kunnen en willen bedienen en loggen betekent dat de connectiviteit toeneemt. Evenredig nemen ook de risico’s op het gebied van cybersecurity toe. Bedrijfszekerheid en de veiligheid van systemen zijn dan ook een belangrijk onderdeel van ons ontwerpproces.

Bewust van bedreigingen

Bewust van bedreigingen

Hoewel cybercrime soms voortkomt uit baldadigheid, is het doel vaker gegevens te stelen of productieprocessen te saboteren. Ook verticale integratie van automatiseringssystemen brengt bedreiging van industriële besturingssystemen met zich mee. Door virussen en hackers of door de Stuxnet-worm, bijvoorbeeld. Binnen de industrie en infra dringt het bewustzijn door dat deze ontwikkelingen nieuwe bedrijfsrisico’s opleveren. Deze risico’s gelden ook voor de producten die wij leveren zoals besturingsinstallaties voor drinkwaterbedrijven, op afstand bestuurbare bruggen, sluizen en gemalen, de chemie en de voedingsmiddelenindustrie.

Weerbaar gedurende het hele proces

Gericht houvast
Voor industriële automatisering gelden richtlijnen die we moeten hanteren: de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) en de norm voor cybersecurity in industriële systemen (IEC62433):

  • Wbni
    Deze wet regelt een meldplicht van incidenten en een zorgplicht door het treffen van beveiligingsmaatregelen.
  • IEC62443
    IEC62443 is de IEC-norm voor beveiliging van besturingssystemen (IACS). Deze norm kan dienen als leidraad als je risico’s in kaart brengt, een beveiligingsplan opstelt en beveiligingsvoorzieningen ontwerpt en realiseert. Als besturingsspecialist binnen een beveiligingsteam helpt Batenburg Techniek je graag met deze zaken.

Meer over ons

Bekijk hier onze andere diensten:

Sitemap