Duurzaam produceren

Wij leveren duurzame oplossingen. Oplossingen die inzicht geven in verbruiken van energie of oplossingen, die direct energiebesparend werken. We vinden het belangrijk om onze relatie te helpen bij het zoeken naar duurzame oplossingen maar zijn ook zelf erg actief. Zo nemen we deel aan diverse initiatieven om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen.

Denk hierbij aan goed energiemanagement, energiemonitoring en inzicht in de Power Quality.

Power Quality

Power Quality

Onze afhankelijkheid en het verbruik van elektrische energie is de laatste jaren enorm toegenomen. Door het veelvuldig gebruik van elektronische apparatuur binnen de productieomgeving, wordt het elektriciteitsnet steeds zwaarder belast. Er worden in toenemende mate apparaten als frequentieregelaars, schakelende voedingen en andere vermogenselektronica gebruikt. Deze apparaten veroorzaken harmonische vervuiling in het elektrisch netwerk. Daarmee gaat dekwaliteit van de elektrische energie omlaag. De Power Quality is de kwaliteit van de elektrische energie.

Problemen die kunnen ontstaan door een slechte Power Quality zijn:
  • Versnelde veroudering van apparatuur en componenten.
  • Energieverliezen door hogere harmonischen en blindvermogen.
  • Storingen zonder duidelijke oorzaak aan netwerk en computersystemen.
  • Storingen aan productiemachines en procesinstallaties.

Door de Power Quality te verbeteren voorkom je onnodige kosten die worden veroorzaakt door de bovengenoemde problemen.

Wij hebben de kennis en expertise in huis om aan de hand van een Power Quality-meting een nauwkeurige analyse te maken van de kwaliteit van de energievoorziening en het bijbehorende netwerk.

Energiemanagement

Energiemanagement

Heeft u behoefte aan inzicht in uw energieverbruik omdat u:

  • kosten wilt besparen door energieverbruik te verminderen?
  • een onverklaarbaar hoog verbruik heeft ?
  • zich geconformeerd heeft aan MJA3?
  • wilt aantonen dat u uw doelstellingen haalt conform ISO14001?
  • aantoonbaar wilt maken dat u continue besparingen realiseert conform ISO50001?
  • tet energieverbruik wilt relateren aan uw productieproces?
Met een energiemanagement systeem kunt u

Meer over ons

Bekijk onze andere thema's via de links hiernaast

Sitemap