Missie en visie

Missie

Door onze unieke proceskennis en -middelen ter beschikking te stellen, ondersteunen we onze klanten bij het optimaal inrichten van hun productie- en logistieke processen en leveren daarmee een significante bijdrage aan de realisatie van de business doelstellingen van onze klanten.

Visie

De wereld om ons heen wordt complexer en sneller. Klanten worden veeleisender, de concurrentie intensiteit neemt toe en er is sprake van globalisering en toenemende schaalvergroting.

Dit stelt steeds hogere eisen aan de beheersing van de infrastructuren en logistieke stromen.

Slimme technologie in zowel hard- en software worden steeds meer kritische succesfactoren voor een succesvolle bedrijfsvoering.

IAS zal in Europa haar positie als vooraanstaande partij op het gebied van industriële automatisering uitbouwen door de beste mensen uit de branche aan zich te binden en door de analyse- en developintelligentie door te ontwikkelen.

Sitemap