Infrastructuur

We zijn betrokkenen bij de automatisering van veel processen binnen de infrastructuur. Wij leveren besturingsinstallaties ten behoeve van het beheer van het oppervlaktewater (stuwen en gemalen) bruggen en sluizen. 

Infrastructuur 

Infrastructuur

Infrastructuur

De automatische besturing van tunnels, bruggen en sluizen moet perfect geregeld zijn. Voor verkeer op de weg én het water. Een afgesloten tunnel kost de economie handen vol geld. Wij leveren en onderhouden de complete software voor besturingsinstallaties voor bruggen, sluizen én tunnels.

Stuwen en gemalen

Het automatiseren van stuwen en gemalen
Automatisch software genereren

Automatisch software genereren

We hebben een eigen gemalenconfigurator ontwikkeld. Met deze gemalenconfigurator is het mogelijk om op een eenvoudige manier kunstwerken zoals gemalen en stuwen te automatiseren, zonder dat daar veel programmeerkennis voor nodig is. De configurator zorgt bovendien voor een uniforme opzet van de software en een goed te beheersen software standaard. Meer informatie over onze gemalenconfigurator is te zien in onderstaande video.

Zie ook