Pharma

Pharma

In de pharma neemt de regeldruk sterk toe, met name op het gebied van validatie van gecomputeriseerde systemen en data-integriteit. We merken dat al onze klanten hiermee te maken hebben. Dit heeft een grote invloed heeft op de projectuitvoer en de systeemarchitectuur. Wij zijn sterk vertegenwoordigd in deze industrie en ervaren dagelijks de veranderde eisen.

Meer informatie?

Zet samen met ons stappen in de pharma

Lees meer over

Factory automation

Factory automation  

Informatisering

Informatisering  

Procesautomatisering

Procesautomatisering  

Sitemap