Batenburg Energietechniek sluit zich aan bij Club van 49

Ten opzichte van referentiejaar 2013 wist Batenburg Energietechniek al een CO2-reductie van 25% te realiseren. Nu willen wij verder doorpakken, onder andere door zich aan te sluiten bij de Club van 49.

Waarom zijn wij toegetreden tot de Club van 49?

"Wij realiseren ons dat onze planeet geen gebruiksartikel is en dat we de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet mogen beperken. We produceren met zijn allen te veel CO2 en het is moeilijk om dit te verminderen. Een sterk punt van de Club van 49 is het delen van kennis. Door ervaringen uit te wisselen met andere Club-leden, hopen we inspiratie op te doen en onze doelstellingen te kunnen realiseren."

Wat hopen we de komende jaren te bereiken?

"Sinds 2014 zijn wij gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder, en sinds 2013 hebben we onze CO2-emissie met 25% teruggedrongen. Het laaghangende fruit is inmiddels geplukt en verdere reductie wordt daardoor complexer. Maar we denken dat de doelstelling van de Club van 49 haalbaar is, en daar gaan we ook voor."

Welke CO2-reductiemaatregelen gaan we nemen?

"We willen ons aardgas- en elektriciteitsverbruik verminderen door de energieprestaties van ons kantoorpand te verbeteren. Verder willen we het CO2-bewustzijn onder onze medewerkers vergroten, meer monitoren op zuinig rijden en conference calls (o.a. Skype, FaceTime) stimuleren als gedeeltelijk alternatief voor vliegreizen en vergaderingen met zusterbedrijven en leveranciers. Ook willen we onze bedrijfsauto’s gefaseerd vervangen door zuinigere auto’s en indien mogelijk elektrische auto’s."

Wat hebben wij in de afgelopen jaren reeds gedaan aan CO2-management?

"Sinds 2014 hebben we onze energiestromen inzichtelijk en vliegen we CO2-reductie beleidsmatig aan. Sinds 2017 gebruiken we SmartTrackers voor onze CO2-administratie. Batenburg Energietechniek is onderdeel van familiebedrijf Batenburg Techniek, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen al jaren uitdraagt. Inmiddels komt CO2-reductie ook op de directieagenda aan de orde."

Vragen?

Stel ze aan Edwin Herwijnen: edwin.herwijnen@batenburg.nl.

Dit bericht is gebaseerd op een interview van SmartTrackers met Batenburg Energietechniek.
Sitemap