Investeren in de maakindustrie

Binnen de maakindustrie ligt onze focus op het leveren van slimme componenten en de apparatenbouw en industriële machinebouw. Maar hoe kunnen we als maakbedrijven blijven concurreren met het buitenland? Hoe kunnen we de snelle groei van onze maakindustrie bevorderen én behouden we kennis in eigen land? En hoe zorgen we voor passende opleidingen en toekomstbestendige banen?

Innovatief maakbedrijf

Onze collega’s Ilse van der Waart en Dennis Ophof werkten mee aan de video Investeren in de maakindustrie van Economic Board Zuid-Holland. Samen met andere innovatieve maakbedrijven zijn wij een belangrijke innovator en banenmotor voor de Nederlandse economie.

De Zuid-Hollandse maakindustrie is het grootste cluster van Nederland, en dat willen we versterken. Zodat we nog meer kunnen bijdragen aan de Nederlandse economie. De maakindustrie is ook essentieel voor een duurzame toekomst. Daarom investeert Zuid-Holland in de Technologische Industrie.

We vragen het Rijk om mee te doen, en sámen met Zuid-Hollandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden op basis van een gezamenlijke agenda de maakindustrie te versterken. Want als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland daar de vruchten van.

Over Economic Board Zuid-Holland

De Economic Board Zuid-Holland, brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale- en regionale overheden samen rond de tafel en bundelt zo kennis, netwerken en bestuurskracht. Vier keer per jaar komt de EBZ in zijn geheel samen op wisselende plekken in de regio.

De gezamenlijke ambitie is economische groei en werkgelegenheid in Zuid-Holland aan te jagen. EBZ focust daarbij op initiatieven binnen de speerpunten.

Meer informatie

Sitemap