BIM

Batenburg Installatietechniek is een groot voorstander van een samenwerking tussen de verschillende (bouw)partners via BIM (Bouw Informatie Model). BIM is een digitaal informatie-uitwisselingsmethodiek waarbij in een 3D-model door diverse disciplines wordt samengewerkt. Eén model (database) waarin gegevens van architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt.

In het model is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen. De grote kracht van dit zogenoemd ‘Virtueel bouwen’ is het integraal samenwerken, waarbij alle partijen hun specifieke kennis en informatie kwijt kunnen in het model. Het reduceren van faalkosten door o.a. het voorkomen van onnodig tijdverlies in de ontwerpfase en het voorkomen van fouten tijdens de bouwfase is een van de grootste voordelen van het werken met BIM.

BIM werkgroep
Inventarisatie

Inventarisatie

Tijdens de uitvoering van een project worden er op onze vestigingen verschillende installaties gemodelleerd. Deze vestigingen hebben allemaal hun eigen werkproces en tevens hebben alle Batenburg zusterbedrijven hun eigen individuele werkprocessen. Door samen deze processen in een template vast te leggen, zijn alle basis instellingen van de verschillende zusterbedrijven hetzelfde. Hierdoor kunnen wij gemakkelijker klussen voor elkaar uitvoeren of overnemen zonder uit te moeten zoeken hoe het werk proces precies zit. BIM Creators helpt ons hierbij, wat uiteindelijk gaat zorgen voor een gemakkelijker werkproces,’’ aldus een werknemer vanuit Twello.

We hebben geïnventariseerd dat elke locatie de afgelopen periode diverse goede vorderingen hebben gemaakt met BIM, maar dat we nog geen één Batenburg zijn. Het blijkt dat we op vier plekken dezelfde zaken aan het onderzoeken zijn. We kunnen veel meer onderling met elkaar delen en standaarden maken. Dit gaat met name over het BIM-protocol en de templates. Op dit ogenblik wordt per project en per bedrijf een templates gemaakt.

Om snelheid en kennis in dit proces te krijgen, heeft onze werkgroep een afspraak gemaakt met BIM Creators om een voorstel uit te werken, om ons te ondersteunen en één standaard voor Batenburg te ontwikkelen. BIM Creators heeft zich reeds bewezen op onze vestiging in Nijmegen, enerzijds als modeleur en anderzijds als BIM consultant.

Sitemap