Brandmeldinstallaties

Waar rook is, is vuur. Een klein brandje kan zich razendsnel ontwikkelen tot een catastrofe. Met een brandmeldinstallatie zorgt u dat u snel op de hoogte bent van een beginnende brand. Daardoor kunt u tijdig ingrijpen en ervoor zorgen dat mensen zich tijdig in veiligheid kunnen brengen en voorkomen dat de schade aan bezittingen en bedrijfsgegeven zoveel mogelijk beperkt blijven.

Erkenningen 

Naast jarenlange ervaring heeft Batenburg Installatietechniek alle erkenningen voor het ontwerpen van brandmeldinstallatie, het installeren van brandmeldinstallaties en het onderhouden van brandmeldinstallaties.

Onze gediplomeerde specialisten kunnen u maatwerkadvies geven én dat advies omzetten in een kwalitatieve, gecertificeerde brandmeldinstallatie.

Een stap verder

Onze dienstverlening gaat verder dan het aanleggen van uw brandmeldinstallatie. We adviseren u bijvoorbeeld ook over randsystemen en randvoorwaarden. Daarbij kunt u denken aan:

 • Welke middelen zijn er nodig voor vroegtijdige detectie?
 • Welke blusapparatuur is er aanwezig?
 • Hoe kan de brandweer toegang krijgen tot uw gebouwen?
 • Zijn de vluchtroutes duidelijk?
 • Hoe worden brandgevaarlijke goederen opgeslagen?

Alleen door alle aspecten van uw bedrijf in ogenschouw te nemen, kunnen we een oplossing bieden die in noodgevallen erger voorkomt en die naleving van uw wettelijke verplichtingen garandeert. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

Meer weten?

Product highlights

 • Gecertificeerd REOB
 • NEN2559
 • Brandveiligheid
 • Erkenningen
 • Advies
 • Volgens wet- en regelgeving
Blusmiddelen

Blusmiddelen

Kleine blusmiddelen zijn onmisbaar om een beginnende brand in de kiem te smoren. De keuring en het onderhoud van deze kleine blusmiddelen zijn van essentieel belang voor de (brand)veiligheid binnen uw bedrijf, winkel en/of instelling.

Onder kleine blusmiddelen vallen:

 • Poederblussers
 • Schuimblusser
 • Koolzuursneeuwblussers
 • Brandslanghaspels
 • Bluswagens

Deze vallen onder de REOB, Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen, en zijn daarom verplicht gesteld om gekeurd en onderhouden te worden. Sparreboom Techniek als gecertificeerd REOB onderhoudsbedrijf kan het jaarlijkse onderhoud voor u verzorgen.

Wij keuren en onderhouden uw kleine blusmiddelen volgens de NEN2559, de NEN5659 en de NEN 671/3 waarin de eisen en procedures voor de controle staan vastgelegd.

REOB Gecertificeerd

08#565 CCV Conformiteitsmerk_Onderhoud_REOB

Sitemap