Energiebesparing

Energie besparen is belangrijk voor ondernemingen. Energie besparen is niet alleen goed voor het milieu, maar levert uw onderneming ook besparingen op. Veel klanten, Europese normen en maatschappelijke groeperingen vereisen dat uw onderneming energie bespaart en om het milieu denkt. Een energiebesparing levert u dus ook goodwill op. Als specialist in totaaltechniek, installatietechniek en elektrotechniek kunnen wij u helpen om energie te besparen. Dankzij duurzame technologie kunt u maximaal rendement uit uw systemen halen.

Energie besparen door te verduurzamen

Veel ondernemers weten niet waar ze kunnen beginnen met energie besparen. Ons uitgangspunt is dat energie besparen begint met bewustzijn van de menselijke aspecten. Allereerst kunt u immers energie besparen door zelf bewust om te gaan met verlichting, installaties en systemen. Daarnaast zijn er ook technologische mogelijkheden genoeg om energie te besparen. Zo kunt u kiezen voor de installatie van tijdschakelaars en automatisering. Daarnaast kunt u oude, energie-onzuinige, componenten vervangen door zuiniger en duurzamer componenten. Dat levert u op termijn veel besparingen op. We noemen deze benadering van energie besparen “verduurzaming”.

De term verduurzaming roept vaak associaties op van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen. Belangrijker dan deze systemen vinden wij de nadruk op uw bestaande energiehuishouding. Want energie die niet gebruikt wordt, hoef je ook niet op te wekken! Daarom benaderen wij verduurzaming anders: wij kiezen liever voor veel besparen en daarna eventueel vernieuwen.

Besparing

Energie besparen en verduurzamen vraagt om een integrale aanpak van uw gebouwen, processen en installaties. Daarom maakt Batenburg Totaaltechniek deel uit van E.Nu Gelderland-zuid, een coöperatie van regionale gerenommeerde installatie-, bouw en adviesbedrijven die zich, elk binnen hun eigen vakgebied, al bewezen hebben. We maken gebruik van een beproefde methode, waarbij we aan de hand van een quickscan een advies uitbrengen. Door dit advies ook daadwerkelijk te realiseren, zorgen wij ervoor dat uw wens om energie te besparen niet eindigt met een rapport, maar met een duurzame aanpak die u gegarandeerd rendement oplevert!

Advies om energie te besparen

Of en hoeveel energie u kunt besparen, is afhankelijk van de huidige situatie. Om u een passend advies te kunnen geven, inventariseren we daarom eerst de huidige situatie. Daarbij kijken we naar bestaande systemen en naar het energiebewustzijn van uw medewerkers. Op basis daarvan geven we u een passend advies dat is afgestemd op úw organisatie. Alleen maatwerkadvies levert optimale energiebesparingen op die zich gegarandeerd “uitbetalen”.

 

Meer weten?

Sitemap