Keuring & Controle

Risico’s, ieder bedrijf heeft te maken met risico’s. Uit een onderzoek van de Rabobank naar de grootste bedrijfsrisico’s is gebleken dat als uw bedrijf in vlammen op gaat, u een kans op faillissement heeft van 50%. Dit is nog maar één van de risico’s waar u elke dag mee te maken heeft.

Batenburg Installatietechniek kan u helpen de risico’s binnen uw bedrijf ter sprake te brengen, dit kan door het opstellen van een risico inventarisatie. Tijdens deze inventarisatie wordt er gekeken welke risico vormende middelen u gebruikt. Nadat deze inventarisatie is uitgevoerd zal er in overleg met u preventieve maatregelen worden voorgesteld, dit kan zijn in de vorm van keuringen van arbeidsmiddelen, BHV middelen en blusmiddelen. Dit is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van uzelf, uw medewerkers, uw bezoekers en uw bedrijfspand(en) maar ook voor verzekeringsmaatschappijen. Steeds meer verzekeringsmaatschappijen vragen om aantoonbare maatregelen om risico’s te minimaliseren. Mochten deze maatregels niet zijn uitgevoerd kunnen zij ervoor kiezen de schade gedeeltelijk of niet uit te keren.

Arbeidsmiddelen
Arbeidsmiddelen, u gebruikt ze dagelijks. Maar wist u dat deze arbeidsmiddelen een potentieel risico vormen binnen uw bedrijf? Juist gebruik en regelmatige keuringen zijn een toegevoegde waarde voor de veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en u bedrijfspand(en).

Wat zijn arbeidsmiddelen? Arbeidsmiddelen zijn gereedschappen, machines en installaties die worden gebruikt bij het uitvoeren van werkzaamheden. De Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen schrijft voor dat  arbeidsmiddelen geen gevaar mogen opleveren voor uzelf of uw werknemers. Daarom bent u verplicht maatregelen te nemen om de risico’s op ongelukken te voorkomen, dit kan doormiddel van een keuring volgens de NEN3140 norm. Batenburg Installatietechniek zal indien nodig uitleg voor veilig gebruik geven en zal de aanwezige arbeidsmiddelen voorzien van een keuringssticker met de datum van keuring. Hiermee kan u aantonen dat u de nodige maatregelen heeft getroffen tot het veilig gebruik van elektrische arbeidsmiddelen.

BHV middelen
BHV middelen en Eerste hulpmiddelen, het is van groot belang dat deze altijd in de juiste hoeveelheden aanwezig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat er altijd voldoende BHV middelen aanwezig zijn, maar dit is vaak een onderdeel dat snel vergeten wordt. Batenburg Techniek biedt u de oplossing om altijd over voldoende BHV middelen te beschikken. Onze monteur hebben een eigen voorraad en kunnen tijdens de keuring van de arbeidsmiddelen ook gelijk de BHV middelen controleren en indien nodig aanvullen. Hiervoor zal per inspectie een rapport worden opgesteld zodat u altijd kan aantonen over voldoende BHV middelen te beschikken.

Blusmiddelen
In het geval van brand is het belangrijk dat u over de juiste middelen beschikt om deze zo snel mogelijk te kunnen blussen, dit voorkomt grotere gevolgen als de brand verder uitbreekt. Om een brand te kunnen blussen moet u er zeker van zijn dat de blusmiddelen in uitstekende staat zijn en op elk moment functioneert. Batenburg Installatietechniek verzorgt door een periodieke keuring dat uw blusmiddelen altijd in de juiste staat verkeren. Wij zijn REOB gecertificeerd en keuren uitsluitende volgens de huidige wetgeving en de norm NEN2559, de NEN2659 en de NEN671/3. Onze gecertificeerde specialisten onderhouden en indien nodig herstellen uw blusmiddelen op de momenten dat het u het beste uitkomt

Meer weten?

Product highlights

  • Risico’s minimaliseren
  • Gecertificeerde inspecteurs
  • Veiligheid
Sitemap