Project: Tapijnkazerne Maastricht

Ieder project is uniek, dat maakt ons werk bijzonder en uitdagend. In opdracht van bouwkundig aannemer Mertens Weert hebben we samengewerkt aan een renovatieproject van de Tapijnkazerne Maastricht. Deze militaire kazerne werd in 1916 gebouwd en heeft tot 2010 dienst gedaan als militaire kazerne. Na een aantal jaren leegstand werd het plan opgepakt om de Tapijnkazerne om te bouwen tot een onderdeel van de Universiteit van Maastricht.

project_tapijnkazerne_schekman2

Maatwerk

Het werken aan dergelijke gemeentelijke monumentale gebouwen vormt een enorme uitdaging, omdat alle betrokken partijen gebonden zijn aan restricties die de allure van het pand intact moeten laten. Desondanks is het een opdracht als geen ander, waarbij we binnen het beschikbare budget en de vastgestelde tijdsplanning een complete verbouwing moeten realiseren. Zowel bouwkundig, elektrotechnisch als werktuigkundig moet alles op elkaar aansluiten.  

Ons deel

In opdracht van Mertens Weert hebben we in bouwteam voor Universiteit Maastricht een drietal oude legeringsgebouwen verbouwd tot lesgebouwen. Hiervoor hebben we meerdere elektrotechnische installaties geleverd, gemonteerd, gekoppeld en geprogrammeerd en zo maatwerk geleverd naar wens van de klant. Alle gekoppelde apparatuur communiceert met het Sky-Walker systeem en het gebouwbeheersysteem.

Sky-Walker

Sky-Walker is een open integratie platform manager welke installaties integreert in de software cliënt. De cliënt is via een server gekoppeld op het netwerk van de Universiteit Maastricht. Dankzij Sky-Walker is het mogelijk verschillende componenten op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we installaties afzonderlijk laten signaleren en schakelen. De geïnstalleerde IP-intercoms, brandmeld-, toegangscontrole-, inbraak-, zonwering-, mindervalide- en lichtinstallatie communiceren via het netwerk met Sky-Walker. Het systeem is zo aangelegd en geprogrammeerd dat er diverse taken automatisch afgehandeld worden, zonder tussenkomst van derden. Zo zijn onder andere het schakelen van de verlichting en het aansturen van zonwering, het sturen van deuren, aanwezigheidsregistratie in de verschillende gebruikersruimtes, het sturen van de verwarming en de luchtbehandeling en het activeren van energie-bezuinigingsmaatregelen geautomatiseerd. Daarnaast maakt Sky-Walker het mogelijk om real-time storingen en alarmmeldingen op een plattegrond van de locatie te tonen. Het systeem wordt tevens ingezet voor facilitaire ondersteuning; het is gekoppeld aan een workflow manager en koppelt acties aan meldingen voor afhandeling.

BREEAM

Het gehele project is gebouwd volgens de richtlijnen van het predicaat BREEAM Excelent en moest voldoen aan het predicaat WELL Building. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Hiermee wordt gekeken naar de duurzaamheidsprestatie van gebouwen, waarbij gekeken wordt naar negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Bij de ontwerpplannen voor de verbouwing van de Tapijnkazerne is daarom o.a. speciale aandacht geschonken aan de LED-verlichting, CO2 gestuurde ventilatie, isolatie, energie- en watergebruik en afvalverwerking.

WELL

Naast de BREEAM certificering voldoen de gebouwen bovendien aan de WELL Building Standard. Deze certificering is gebaseerd op project_tapijnkazerne_schekmanyes medisch onderzoek dat het verband onderzoekt tussen de gebouwen waar we meer dan 90 procent van onze tijd doorbrengen, en de gezondheid en het welzijn van de bewoners of gebruikers. Het is een internationale standaard die gericht is op gezondheid en welzijn van mensen in gebouwen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn de effecten van een gebouw op het medisch welbevinden van de gebruiker vertaald naar praktijkgerichte toetsingsvormen. Door gebruik te maken van deze normen wordt een optimaal klimaat geschapen waarin de voedings-, fitness-, humeur- en slaappatronen van de gebruikers van het pand verbetert worden. Voor een WELL Building Standard certificaat worden elementen als lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en geest gemeten en beoordeeld. Hoewel er een redelijke overlap is tussen BREEAM en WELL is er een belangrijk verschil: de eerstgenoemde richt zich op duurzaamheid, terwijl WELL zich richt op de gezondheid van mens en diens omgeving.

 

Sitemap