Samenwerking met ING

Een prettige samenwerking levert regelmatig goede banden op en zo is de samenwerking met de ING ook tot stand gekomen. Eerder hebben wij met de huidige projectleider van ING samen mogen werken toen hij werkzaam was als projectleider bij de ABN AMRO. Diverse projecten hebben we voor de ABN AMRO mogen realiseren. Vanuit beide partijen is dit toen goed bevallen. Voor de verbouwing van een aantal kantoren was ING op zoek naar een tweede bouwteam. Toen de ING ons benaderde om hun bouwteam te willen zijn, hoefden we daar dan ook niet lang over na te denken.

Drukke planning

De kantoren van ING worden namelijk in rap tempo verbouwd. Zo is het kantoor in Amsterdam net afgerond en worden op dit moment de afrondende stappen doorlopen van de locatie in Haarlem. De locaties Arnhem en Nijmegen zijn in verband met het COVID-19 virus tijdelijk vooruitgeschoven. Binnen al deze projecten is Schekman verantwoordelijk voor de elektrotechnische installaties. Daarbij zijn niet alleen de bekabeling van de kantoren en het bijbehorende computernetwerk onze verantwoordelijkheid, maar verzorgen we ook de aanleg en installatie van de alarmsystemen en de AV installaties, die door de gebouwen heen verspreid zijn.

Samenwerken en plannen

Bouwprojecten als deze zijn een ware uitdaging voor het maken van planningen. Het gaat niet alleen om een feilloze uitvoering van één onderdeel, het is een verzameling van disciplines die zo naadloos mogelijk op elkaar moeten aansluiten. Deze projecten worden niet direct met ING afgestemd. Zij hebben namelijk een adviseur in de arm genomen, die hun belangen behartigt. Wij, van Schekman, schakelen in deze projecten dan ook direct met adviseur Sinis. Aan de hand van diens ontwerpen gaan wij aan de slag met het maken van offertes en de werktekeningen die daarbij horen. Vanuit deze werktekeningen overlegt projectleider Win Roosmalen met de projectleiders voor de disciplines beveiliging, toegangscontrole, AV installaties en het computernetwerk, zodat de planning tot in de puntjes kan worden voorbereid. In samenwerking met adviseur Sinis worden deze planningen naast de planning van andere betrokken partijen gelegd, opdat er voor iedereen een optimale workflow ontstaat.

Bouwtijd en voortgang project

Dat strakke schema is ook nodig, aangezien we tien weken krijgen voor de volledige uitvoering van het project. In de eerste week zijn we vooral aan het slopen en het verwijderen van de bestaande systemen. Tijdens deze projectweken is het gebouw overigens helemaal leeg: alle medewerkers worden tijdelijk verdeeld over andere locaties. Zodra de lei is schoongeveegd, kunnen we gaan opbouwen en onze projectonderdelen realiseren (uiteraard waar mogelijk in samenspraak en samenwerking met andere betrokken partijen). Daar gebruiken we de tweede tot en met de negende week voor. De tiende week is de echte afrondende fase. Dat noemt ING de ‘Schone Week’. Alle werknemers komen weer op kantoor en krijgen instructies over de werking en de mogelijkheden van de nieuwe systemen. In deze week kunnen we de systemen nog verder verfijnen en tot in de puntjes afwerken.

Project versus coronavirus

De gevolgen van de maatregelen rondom Covid-19 lijken misschien minder relevant voor onze sector, maar het Corona-virus heeft ook zeker impact op deze samenwerking. Hoewel het project in Amsterdam al is opgeleverd, zitten we in Haarlem nog altijd met de afrondingsfase. Voor de bouw en aansluiting hebben we de nodige maatregelen getroffen. Ons aankomende project in Arnhem is momenteel een stuk verschoven. Om iedereen de gewenste bewegingsvrijheid te geven, werken we door met beperkt manschap en in ploegen. Dat geeft iedereen simpelweg meer ruimte en wordt het gemakkelijker afstand van elkaar te behouden. Als herinnering om de afstand te bewaren, dragen al onze medewerkers hesjes, waarop de boodschap staat om 1,5 meter afstand te bewaren. Zo kunnen onze projecten op gepaste wijze doorgaan.

 

 

Sitemap