Samenwerking met het Afrika Museum

Vanaf april 2018 werkt het Afrika Museum aan een vernieuwd museum waarin hedendaags Afrika een prominente rol toebedeeld krijgt. Het Afrika Museum wil een zo actueel mogelijk beeld schetsen van het continent en de landen waarmee het door de geschiedenis verbonden is. Ook de invloed op de Nederlandse samenleving komt daarbij aan bod. Deze ambitie kan niet verwezenlijkt worden door kleine interventies in de huidige opstelling van het museum. Om het goed te doen moet er grootschalig werk verricht worden. En dat zijn we aan het doen!

Binnen én buiten

Het binnen- en het buitenmuseum worden qua verhaallijn beter op elkaar afgestemd. Het binnenmuseum krijgt in de komende jaren een nieuwe semi-permanente opstelling waarin ook voorwerpen uit de collecties van het Tropenmuseum en Museum Volkenkunde te zien zullen zijn. Het buitenmuseum blijft in zijn huidige vorm bestaan maar in de verschillende dorpen zal ook aandacht besteed worden aan de actuele situatie. Kortom: Afrika Nu.

Wat betekent dit concreet?

De aanpassingen vinden in fases plaats. Hierdoor kan het museum gedurende de werkzaamheden open blijven voor bezoekers. We zijn in het voorjaar van 2018 begonnen met het leegruimen van de eerste twee tentoonstellingszalen om hier de nodige technische aanpassingen te kunnen doen. Stapsgewijs volgen de andere ruimtes in het museum, waardoor in 2020 een geheel vernieuwd Afrika Museum zijn deuren opent.

Sitemap