Wanneer moet u een elektrische installatie laten keuren?

Het is verstandig uw elektrische installaties regelmatig te laten keuren. Het zorgt voor een optimale werking en extra veiligheid. Voor een aantal installaties is het bovendien een wettelijke eis deze periodiek te laten keuren. Het is belangrijk om te bepalen welke onderzoeken gedaan moeten worden om te voldoen aan de vereiste normen. Natuurlijk zijn er aan de elektrische installatie keuren kosten verbonden – het is desondanks belangrijk dat ze goed en adequaat worden uitgevoerd.

Wet- en regelgeving

In een groot aantal gevallen is het verplicht uw elektrische installatie te laten keuren. Bijvoorbeeld vanuit de ARBO wetgeving, welke omschrijft dat een werkgever als taak heeft ervoor te zorgen dat de elektrotechnische installatie en toestellen veilig gebruikt kunnen worden. De ARBO wetgeving omschrijft hierbij eisen: deze zijn te vinden in de NEN 3140. Als u de installatie periodiek conform deze norm door onze inspecteurs laat keuren en eventuele gebreken aantoonbaar laat repareren, heeft u uw installatie adequaat onderhouden. Wij voeren naast de nodige metingen en visuele controles tijdens de inspectie ook een thermografisch onderzoek uit voeren om brandgevaar in schakel- en verdeelinrichtingen vroegtijdig op te sporen.

Uw elektrische installatie uitbreiden

Als u besluit een bestaande installatie uit te breiden, kan het zijn dat een oude norm gehanteerd mag worden. Wij raden u aan om vóór de uitbreiding te laten controleren of de installatie voldoet aan de eisen in de NEN 1010. Wij noemen dit een opleveringsinspectie, waarvan u uiteraard een rapportage ontvangt. Alleen op deze manier kunt u de veiligheid van uw medewerkers garanderen.

Een nieuwe installatie aanleggen

Als u een nieuwe installatie laat aanleggen in een nieuw pand, bent u conform het bouwbesluit verplicht om deze te laten installeren volgens de NEN 1010 normering. Dat geldt ook wanneer u de huidige installatie grondig laat uitbreiden of laat renoveren. Uiteraard kunnen we dit volledig voor u realiseren, zodat u gewaarborgd bent van een veilige en complete installatie.

Sitemap