Duurzaam ondernemen

Algemeen

Als elektrotechnisch installateur zijn wij ons terdege bewust van het feit dat alle, door ons aangelegde installaties een belasting zullen leveren op de omgeving. Dit is inherent aan het feit dat deze installaties dienen t.b.v. nieuwe of uitbreiding van activiteiten van onze opdrachtgevers.
De mate waarin deze installaties het milieu zullen belasten is wel beïnvloedbaar. Vandaar dat wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium van een project met een opdrachtgever aan tafel willen om aan de hand van een behoefte-inventarisatie samen te bepalen welke installaties er voor het bedrijfsproces gewenst zijn, en op welke wijze hier een zo verantwoord mogelijk energiebeleid aan kan worden gekoppeld.

Binnen de Batenburg organisatie wordt het milieubeleid geconcretiseerd door bij het ontwerpen van installaties bij voorkeur stoffen te projecteren welke het milieu zo min mogelijk schade toebrengen en door restproducten en afkomende materialen op een gecontroleerde wijze af te voeren.

Ontwerp

Reeds lang voor de introductie van de Led-verlichting werden door ons bij het ontwerpen van installaties al hoogfrequent TL- en PL-armaturen toegepast, daar waar mogelijk voorzien van een aanwezigheidsdetectie. Immers, verlichting die niet hoeft te branden levert de grootste besparing namelijk 100%. Als verdere energiezuinige regeling op verlichting is in veel gevallen een daglichtregeling mogelijk, als aanvulling op, of in plaats van de aanwezigheidsdetectie. Led-verlichting wordt momenteel standaard toegepast als vervanging van halogeenverlichting.
Door middel van een EIB-bussysteem is het mogelijk de volledige verlichtingsinstallatie te voorzien van een uitgebreid aantal schakelmogelijkheden met als doel het beperken van de (onnodige) brandtijd. Ten slotte worden bij voorkeur long-life lichtbronnen toegepast.

Op het gebied van leidingen en bekabeling is er een grote vooruitgang geboekt door de ontwikkeling van de halogeenvrije leidingen en bekabeling. Daar waar mogelijk trachten wij deze steeds toe te passen, waarbij de opdrachtgever wordt verzocht vanuit haar eigen verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in de hiermee gemoeid gaande extra kosten.

Afval/restmaterialen

Mede door een zorgvuldige voorbereiding en een efficiënt materiaalgebruik wordt er naar gestreefd de omvang van de afvalstroom tot een minimale omvang te reduceren.

Resterende afvalproducten en afkomende materialen, zoals oude TL-buizen, P.V.C. kabels, oliën, P.C.B. houdende apparatuur, brandmelders, metalen, papier e.d., worden gescheiden ingezameld en m.b.v. milieuboxen op een gecontroleerde wijze afgevoerd.

Alle rest- en afvalmaterialen worden uitsluitend via erkende afvalinzamelaars/ afvalverwerkers afgevoerd.

Vernietiging van bijvoorbeeld brandmelders of P.C.B. houdende stoffen (zoals condensatoren, transformatorolie) zal steeds vergezeld gaan met een certificaat van vernietiging.

Eigen organisatie/kantoorpand

Hoewel we bij onze bedrijfsvoering altijd hebben gelet op onze verantwoording naar het milieu hebben we ten aanzien van onze eigen organisatie eind 2009 nog een aantal inhaalslagen moeten maken. Onderstaande maatregelen zijn doorgevoerd om ook zelf een bijdrage te leveren aan een energiebewustere wereld.

  • Energiebesparing in eigen pand van 10 % d.m.v. energiezuinige verlichting (led i.p.v. halogeen), aanwezigheidsdetectie, energiebeleid weg = licht uit.
  • Verlaging van temperatuur in magazijn en werkplaats.
  • Uitgebreide schakelprogrammering op verwarmingsinstallatie waarbij niet alleen weekenden maar ook vakantie en vrije dagen worden meegenomen.
  • Vervangen airco in directiekantoor door natuurlijke ventilatie.
  • Transport van materialen laten wij zo veel mogelijk door één leverancier verzorgen, rechtstreeks naar bouwplaats om extra transportbewegingen via ons bedrijf te voorkomen.
  • Wagenpark niet ouder dan 5 jaar, alle bedrijfsauto’s voldoen aan de laatste norm met betrekking tot milieubelasting.
  • Alle drukwerk wordt uitgevoerd door een FSC-gecertificeerde drukkerij.

Conclusie

Hoewel wij ons altijd bewust zijn geweest van onze verantwoordelijkheid om installaties voor zowel opdrachtgever als omgeving zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en aan te leggen zien wij in de maatschappelijke ontwikkeling ten aanzien van duurzaamheid een kans om, voor onszelf en samen met opdrachtgevers te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden op dit gebied.

Om deze ontwikkeling vast te leggen in onze organisatie streven wij ernaar om één en ander in 2010 vast te leggen door middel van een duurzaamheids-certificaat.

Meer informatie?

Sitemap