Onderwijs

Het binnenklimaat wordt steeds belangrijker op scholen. Batenburg Installatietechniek helpt hierbij door een goed klimaatsysteem te realiseren. Naast klimaatsystemen zijn wij ook gespecialiseerd in het installeren van loodgieterswerk, sanitair en het onderhoud daarvan.

Meer weten?

Werkwijze en ervaring
Frisse scholen

Frisse scholen

Kinderen brengen een belangrijk deel van hun tijd door in klaslokalen. Uit tal van onderzoeken blijkt dat het binnenklimaat in 70% tot 80% van deze verblijfsruimten een dikke onvoldoende scoort.

Vaak lopen in de zomer de temperaturen te ver op of is het ‘s winters te koud. Belangrijker is nog de slechte luchtkwaliteit door het ontbreken van goede ventilatie. CO-2 niveaus in klaslokalen zijn daardoor onverantwoord hoog. Gevolg: gezondheidsklachten als hoofdpijn, vermoeidheid,  problemen met astma, verminderde leerprestaties en verhoogd ziekteverzuim bij leerlingen én docenten.

Batenburg biedt oplossing door het realiseren van een goed klimaatsysteem. Deze systemen zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit van de klaslokalen verbeterd wordt, waardoor er beter gepresteerd kan worden.

Lees verder over

Zorg

Zorg  

Utiliteit

Utiliteit  

Logistiek

Logistiek  

Sitemap