MVO

Het klimaat verandert onder invloed van ons energiegebruik en de manier waarop wij met onze leefomgeving omgaan. Dit heeft grote gevolgen voor ons die nu leven, maar zeker ook voor de toekomst. Het is onze verantwoordelijkheid dat de wereld ook voor de komende generaties nog leefbaar is. We hebben dan ook een belangrijke opdracht: ons energiegebruik moet duurzamer.

Batenburg Installatietechniek kan en wil hier aan bijdragen. Wij zijn ervan overtuigd dat techniek een zeer belangrijke rol speelt bij het realiseren van duurzame oplossingen voor mens en milieu. Met circa 50 medewerkers hebben we alle kennis en kunde in huis om deze duurzame oplossingen te realiseren. Daar ligt onze kracht, medewerkers die technische oplossingen bedenken waardoor beschikbare energiebronnen optimaal worden benut en bouwen aan alternatieve en milieuvriendelijke energiebronnen.

Naast het toepassen en bedenken van duurzame oplossingen dragen we ook bij aan de maatschappij door de overheid en charitatieve instellingen bij te staan. Wij zijn immers een organisatie van mensen. Uiteraard nemen we onze eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid, welzijn en milieubewustheid van onze medewerkers. Ook verkleinen wij waar mogelijk onze eigen negatieve impact op het milieu.

Sitemap