Stadscentra

Een gemeente is een openbare omgeving, waar bezoekers en bewoners ongehinderd en met een positief gevoel moeten kunnen verblijven. In een gemeente zijn noodzakelijke voorzieningen en beveiligingsinstallaties aanwezig.  Steeds vaker ontstaat het concept van de Stadscentrales, van waaruit de diverse voorzieningen en installaties kunnen worden beheerd.

Ons projectteam heeft diverse tijdelijke en/of vaste CCTV-oplossingen gerealiseerd in stadscentra, van kleine dorpskernen tot grootstedelijke omgevingen. Door de jarenlange ervaring is specifieke kennis van wetten en regelgeving hierbij gewaarborgd.
Onze projectmatige aanpak kenmerkt zich hier juist in het meedenken met de klant: van meldkamerontwerp tot aan de contacten met een pandeigenaar, die een camera aan de gevel krijgt. Een dergelijk project vergt inzicht in vernieuwende camera- en videomanagementtechnieken, transmissie mogelijkheden, event management en rapportagesystemen.

Tevens is het van groot belang, dat uw camerasysteem afgestemd is op uw problematiek en  inzichtelijk wordt gemaakt, wat de effecten zijn van de inzet van diverse hulpmiddelen en mensen.
Dit stelt u in staat pro-actief de sociale veiligheid en leefbaarheid in uw gemeente effectief aan te pakken, te monitoren, te verbeteren en te evalueren.

Daarnaast biedt het koppelen van cameratoezicht, parkeergarages, toegangscontrole systemen (Bollards, slagbomen), (openbare) verlichting en informatievoorzieningen, talloze voordelen voor een gemeente. Het leveren van de separate deelsystemen, maar vooral het koppelen van deze systemen en het samenbrengen van alle functionaliteiten in één beheerplatform, behoort tot onze kerncompetenties.

 

Meer informatie?

Artikel gemeente Almere: Genetec & Vision

Sitemap