Aan onze klanten en partners

Aan al onze klanten en partners

Door de recente uitbraak van het coronavirus leven we in een roerige, bijzondere tijd. Het virus en de maatregelen raken ons allemaal.

Uw gezondheid en veiligheid en die van onze medewerkers hebben onze allerhoogste prioriteit. Wij stellen echter alles in het werk om de continuïteit van onze dienstverlening te blijven garanderen.

Zo zijn wij de afgelopen week druk bezig geweest met het implementeren van aanvullende werk- en organisatorische maatregelen. Op die manier zijn wij in staat ook voor langere tijd onze werkzaamheden in deze situatie in stand te houden. Waar nodig treffen we aanvullende maatregelen die zijn gebaseerd op de adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM.

Al meer dan 100 jaar is Batenburg, waar Van Dalen Installatietechniek B.V. een onderdeel van is, trots op haar loyale klanten, partners én medewerkers.
Ook in deze bijzondere periode willen wij u laten weten dat wij voor u klaar staan.

Namens alle collega’s van Batenburg Techniek,

Ralph van den Broek                                           Gerard van Dalen
CEO Batenburg Techniek                                     Directeur Van Dalen Installatietechniek B.V.

Sitemap