MVO

De samenleving vraagt in toenemende mate om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor Batenburg Installatietechniek betekent dit dat we bewust en structureel inhoud geven aan onze maatschappelijke rol, op een wijze die verder gaat dan de wet verplicht en die leidt tot toegevoegde waarde voor ons bedrijf en voor de samenleving.

Van oudsher heeft Batenburg Installatietechniek een belangrijke rol gespeeld in de (lokale) gemeenschap. Wij zijn echter ook ‘doeners’. We doen gewoon wat nodig is, zonder erbij stil te staan dat we maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Toch hebben we in ons dagelijks werk continu aandacht voor sociale aspecten (People), milieu-aspecten (Planet) en financiële zaken (Profit).

Arbeidsomstandigheden en gezondheid
Batenburg Installatietechniek en gezondheid zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden.  In 2012 heeft een groep medewerkers de Alpe d´Huez beklommen. Wij stimuleren dit alles, in de wetenschap dat een fitte en sportieve werknemer statistisch gezien minder ziek is en over het algemeen beter presteert.

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staan te allen tijde op de eerste plaats. Batenburg Installatietechniek is VCA**-gecertificeerd. De veiligheids, gezondheids- en milieurichtlijnen zijn hiermee goed in de organisatie ingebed. En niet alleen als papieren certificaat, maar als vanzelfsprekendheid in onze werkwijze.

Lange dienstverbanden
Batenburg Installatietechniek heeft een reputatie op het gebied van vakmanschap en kwaliteit. Lange dienstverbanden zijn eerder regelmaat dan uitzondering. Ruim 65% van het personeel is meer dan 5 jaar in dienst bij Van Dalen, waarvan zelfs 35% een dienstverband van 10 jaar of meer heeft. Eigen vakmensen met relatief lange dienstverbanden zorgen ervoor dat kennis en ervaring behouden blijven binnen de organisatie, waarmee de basis voor een hoogwaardige kwaliteit is gelegd.

Social return on investment

Duurzaamheid
De bouwsector heeft een zeer grote impact op duurzaamheid. Van alle aardse grondstoffen in de wereld wordt 50% gebruikt in het bouwproces. Bovendien is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor één derde van alle broeikasemissies. Bouwafval is een van de grootste afvalstromen. Daarom is er veel aandacht nodig voor het verduurzamen van het bouwproces, zowel in ontwerp, realisatie als gebruik. Toepassing van minder, herbruikbare en duurzame bouwmaterialen spelen hierin een belangrijke rol. Reduceren van bouwafval en scheiden van afvalstromen heeft bij Batenburg Installatietechniek  grote prioriteit. Daarnaast betekent duurzaam bouwen ook het flexibel maken van de functionaliteit van gebouwen, waardoor ze een blijvende gebruikswaarde hebben.

Batenburg Installatietechniek is een groot voorstander van een samenwerking tussen de verschillende (bouw)partners via BIM (Bouw Informatie Model). BIM is een digitaal informatie-uitwisselingsmethodiek waarbij in een 3D-model door diverse disciplines wordt samengewerkt. Eén model (database) waarin gegevens van architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt. In dit mode is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen. De grote kracht van dit zogenoemd ‘Virtueel bouwen’ is het integraal samenwerken, waarbij alle partijen hun specifieke kennis en informatie kwijt kunnen in het model. Het reduceren van faalkosten door o.a. het voorkomen van onnodig tijdverlies in de ontwerpfase en het voorkomen van fouten tijdens de bouwfase is een van de grootste voordelen van het werken met BIM.

MVO Prestatieladder; de nieuwe norm!

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO: een hulpmiddel voor bedrijven (en andere organisaties) bij de implementatie van MVO. Het is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De ISO 26000-richtlijn geeft richting aan het proces dat ten grondslag ligt aan MVO. Om toch de MVO-prestaties in beeld te brengen. Tot voor kort was er geen standaard om MVO inspanningen te meten en inzichtelijk te maken. Die standaard is er nu wel, in de vorm van de MVO Prestatieladder, geïnspireerd door ISO 26000. Bedrijven die zich met hun volledige bedrijfsvoering richten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen met de MVO Prestatieladder laten zien hoe ver ze zijn. Batenburg Installatietechniek is momenteel bezig met de implementatie van de MVO Prestatieladder in haar bedrijfsvoering.

Mentaliteit

Batenburg Installatietechniek wil op een open en reële wijze met betrokken partijen komen tot het beste resultaat. Wij zijn van mening dat de realisatie van projecten niet een onpersoonlijk, vaststaand bouwproces hoort te zijn. Van Dalen Installatietechniek B.V. heeft voldoende draagkracht (ook financieel) om een vloeiende en efficiënte realisatie te waarborgen en koppelt dit aan een kenmerkende, nuchtere  instelling. Hierbij staan de wensen van de klant centraal en kan flexibel ingespeeld worden op zich wijzigende omstandigheden. Wel wordt steeds in het oog gehouden dat kwaliteit en veiligheid niet in het gedrang mogen komen.

Vanuit deze sociaal maatschappelijke gedachte sponsoren wij verschillende verenigingen en acties. Zie hieronder:

Verenigingen:                                                                      
 • VV Sportclub Lochem
 • Voetbalvereniging Voorst
 • Sportclub Klarenbeek
 • Sportvereniging Wilp
 • Sportvereniging Voorwaarts
 • FC Eefde
 • Sportvereniging Cupa Bussloo
 • Dynamo
 • Voetbalvereniging WSV Apeldoorn
 • Manage de Hogebrink
 • V&L
 • Sportclub Teuge
 • Albatross
 • Tennisclub de Boerhofstee

Activiteiten:

 • Klompenfeest in Twello
 • Werken in Voorst
 • Dag van de Techniek
 • Week van de Techniek
 • Openluchtfilmfestival in Apeldoorn
 • Klarenbeekse Kermis
Sitemap