Zorg

Het groeiende aantal senioren speelt een grote rol in de toenemende behoefte aan zorg. Hiernaast dwingen hoge kwaliteitseisen, toenemende kosten en personeelsgebrek tot slimme oplossingen in de zorg. Batenburg voorziet diverse zorginstellingen van ziekenhuizen tot een woongebouw voor begeleid wonen van slimme technologieën, welke het mogelijk maken betere zorg oplossingen te bieden. Bij Batenburg Installatietechniek leggen wij de focus op de veiligheid van de patiënten, de bedrijf continuïteit en het toepassen van nieuwe technieken.

Bedrijf continuïteit
Voor het verlenen van de juiste en geschikte zorg wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van technologische hulpmiddelen. Voorbeelden van deze hulpmiddelen zijn, digitale communicatie waarbij een patient kan aangeven wanneer hij of zij acute hulp nodig hebben. Het is van groot belang dat deze technologische hulpmiddelen ten alle tijden functioneren om de veiligheid van de patiënten te waarborgen.

 

Meer informatie?

Publicatie UMC & Vision

Veilige werkomgeving
Systemen 

Systemen 

Voor het verlenen van de juiste zorg wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van technologische hulpmiddelen. Denk hierbij bij voorbeeld aan communicatie middelen waarbij een patiënt of cliënt aan  kan geven dat hij/zij acute hulp nodig heeft. Uitval van deze technologische hulpmiddelen brengt de zorgverlening in gevaar. Onze specialisten hebben een ruime ervaring met het beveiligen van deze processen.

Effectieve en efficiënte inzet
Daarnaast is het van groot belang, dat de diverse maatregelen zoveel mogelijk geïntegreerd worden in één systeem voor effectieve en efficiënte inzet. Ons projectteam heeft bij diverse (universitaire) ziekenhuizen de nodige oplossingen op dit vlak geleverd, van zowel een camerasysteem tot meldkamers met koppelingen van intercoms, toegangscontrolesystemen, brandmeldinstallaties en liftinstallaties. Graag willen we deze kennis met u delen zodat ook u, als zorginstelling, zich bezig kunt houden met uw primaire proces; optimale en veilige zorg bieden.

Sitemap