E-infrastructuur voor busladers

In Almere rijden er sinds maart 2018 acht elektrische bussen. Om dit te realiseren is er een volledige E-infrastructuur aangelegd om de bussen ook daadwerkelijk op te laden. Batenburg heeft deze E-infrastructuur geëngineerd, aangeleverd en geïnstalleerd.

De bussen rijden op één accu waarmee ze 250 tot 300 kilometer per dag moeten rijden. ’s Nachts worden deze bussen opgeladen op de vestiging in Almere Buiten. Hiermee worden de volgende stappen gezet naar emissievrij vervoer.

Emissievrij vervoer

Cees Anker, algemeen directeur van Syntus, tekende vol vertrouwen het contract met BYD. “Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de impact op het milieu te verminderen.” Er is sprake van een sterk stijgende vraag naar elektrisch en emissievrij vervoer. Provincies, vervoerregio’s en rijksoverheid hebben afgesproken dat de nieuwe bussen die vanaf 2025 worden ingezet, alleen nog maar bussen zijn die vrij zijn van schadelijke uitlaatgassen. “Met de aanschaf van deze elektrische bussen van BYD heeft Syntus de volgende stap gezet naar emissievrij vervoer. “De inzet van deze elektrische bussen past bij de visie van Syntus als dochteronderneming van Keolis op duurzame mobiliteit.” Aldus Cees Anker op Keolis.nl.

E-infrastructuur

E-infrastructuur

Elektrisch rijden kan natuurlijk alleen met aanvoer van elektriciteit. Dit betekent dat er een
E-infrastructuur voor deze bussen aangelegd moet worden. Om dit te realiseren moet stroom getransformeerd worden uit het “normale” energienet naar de busladers waarmee de bussen ’s nachts opgeladen worden.

Hier komt Batenburg Techniek bij om de hoek kijken. Wij zijn aan de slag gegaan met de vraag van Syntus om een E-infrastructuur te creëren met de capaciteit om acht E-bussen tegelijkertijd op te laden, inclusief 12 oplaadpalen voor elektrische aflosauto`s. Voor zo’n e-infrastructuur moet er een connectie gelegd worden tussen het inkoopstation van de netbeheerder en een transformatorstation die geschikt is voor het totale vermogen van alle busladers. Dit alles met het oog op duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid.

Om deze infrastructuur te realiseren kom je uit op een energietechnische totaaloplossing bestaande uit een transformatorstation (inclusief transformator, middenspanning installatie, laagspanningsverdeler) en de benodigde bekabeling en het plaatsen/aansluiten van de laadpalen.

Batenburg Energietechniek is bij dit traject verantwoordelijk geweest voor de configuratie en levering van het transformatorstation, de totaaloplossing en engineering van de E-infrastructuur. Zo verzorgen wij met onze collega’s slimme energievoorzieningen voor oplossingen in het openbaarvervoer. Niet alleen voor vandaag maar vooral voor morgen.

Sitemap