Aanpassingen en onderhoud op ABB SattLine

Consumption and Production

Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant.

Meer informatie?

 

Voor dit waterschap is IAS al jaren betrokken bij de automatisering van rioolwaterzuivering Bath. Deze RWZI is volledig geautomatiseerd met ABB SattLine. IAS voert bij deze waterzuivering regelmatig softwareaanpassingen uit in de bestaande installatie.

Projecten van de laatste jaren zijn onder andere een aanpassing aan de aluminiumdosering, de slibverwarming, het roostergoed en de biogasconditionering. Bij deze projecten werkte IAS veelal in opdracht van de installateurs Cegelec, Hoppenbrouwers en Modderkolk.

Kostenbesparing Noorderzijlvest door nieuwe door IAS ontwikkelde objecten library

Kostenbesparing Noorderzijlvest door nieuwe door IAS ontwikkelde objecten library  

Aanpassingen en onderhoud op ABB SattLine

Aanpassingen en onderhoud op ABB SattLine  

IAS Industrial Automation ontwikkelt gemalenconfigurator voor HHSK

IAS Industrial Automation ontwikkelt gemalenconfigurator voor HHSK  

Sitemap