Bekijk hieronder de kerncijfers van Batenburg Techniek: 

 

2020

2019

2020

2019

2018

2017

2016

genorm. (1)

genorm. (1)

Resultaat (€ miljoen)

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten

236,0

222,5

236,0

222,5

200,6

172,7

146,3

EBIT (2)

16,2

15,4

16,0

15

14,2

7,5

5,3

EBITDA (3)

23,2

21,3

22,9

20,8

17,5

11,2

7,5

Nettoresultaat

11,5

11,4

11,2

11

10,1

5

3,9

Balanstotaal

 

 

136,9

115,3

102,5

 85,5

78,5

Eigen vermogen

 

 

58,6

52

49,3

 42,1

39,3

Werkkapitaal (5)

 

 

8,8

13,6

11,3

 13,4

12,1

Net debt (7)

 

 

-11,9

-6,3

-5,8

 0,2

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers

1.110

1.035

1.110

1.035

986

922

846

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio’s

 

 

 

 

 

 

 

EBIT op opbrengsten (%)

6,9

6,9

6,8

6,7

7,1

4,3

3,6

EBITDA op opbrengsten (%)

9,8

9,6

9,7

9,3

8,7

6,5

5,1

Net debt op EBITDA

 

 

-0,5

-0,3

-0,3

 -

0,3

Nettoresultaat op opbrengsten (%)

4,9

5,1

4,8

4,9

5

2,9

2,7

Solvabiliteit (%)  (11)

 

 

42,8

45,1

48,2

 49,3

50,1

1. Kolommen 2020 en 2019 genormaliseerd betreffen kengetallen op basis van voortgezette activiteiten, vóór transitiekosten (2019: € 0,3 miljoen) vóór kosten beursexit (2019: € 0,2
2.  miljoen) en exclusief kosten overname Digit (2020: € 0,3 miljoen).
3. EBITDA betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen, financieringsbaten en -lasten, afschrijvingen van materiële vaste activa en amortisatie van immateriële activa.
4. Werkkapitaal is exclusief geldmiddelen en kasequivalenten en leningen en overige financieringsverplichtingen.
5. Net debt = lange termijn leningen en financieringsverplichtingen + korte termijn leningen en financieringsverplichtingen - geldmiddelen en kasequivalenten.
6. Solvabiliteit = eigen vermogen / balanstotaal.
7. Solvabiliteit 2020 exclusief IFRS 16: 44,4% (2019 : 47,9%).

Download ons jaarverslag

Bekijk in ons jaarverslag de ontwikkelingen over het afgelopen jaar. 

Download ons jaarverslag
Sitemap