Bekijk hieronder de kerncijfers van Batenburg Techniek: 

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Opbrengsten

344,8 303,1

262,1

236,0

222,5 200,6

EBITA (*1)

30,2 27,8 21,1

17,5

16,4 12,3

EBITDA (*2)

37,2 34,3 27,0

22,9

20,8 14,3

Nettoresultaat

20,1 19,0 13,6

11,2

11 10,1

Balanstotaal

184,8 163,6 149,5

136,9

115,3 102,5

Eigen vermogen

58,9 52,6 45,6

58,6

52 49,3

Werkkapitaal (*3)

23,4 19,5 10,2

8,8

13,6 11,3

Net debt (*4)

9,4 9,0 4,1

-11,9

-6,3 -5,8

 

     

 

   

Medewerkers

     

 

   

Gemiddeld aantal medewerkers

1.254 1.222 1.190

1.110

1.035 986

 

     

 

   

Ratio’s

     

 

   

EBIT op opbrengsten (%)

8,8 9,2 8,0

7.4

7.4 6.1

EBITDA op opbrengsten (%)

10,8 11,3 10,3

9,7

9,3 8,7

Net debt op EBITDA

0,3 0,3 0,2

-0,5

-0,3 -0,3

Nettoresultaat op opbrengsten (%)

5,8 6,3 5,2

4,8

4,9 5,0

Solvabiliteit (%)  (*5)

31,9 32,6 30,5

42,8

45,1 48,2

1. EBITA betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen en financieringsbaten en -lasten en amortisatie van immateriële activa.
2. EBITDA betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen, financieringsbaten en -lasten, afschrijvingen van materiële vaste activa en amortisatie van immateriële activa.
3. Werkkapitaal is exclusief geldmiddelen en kasequivalenten en leningen en overige financieringsverplichtingen.
4. Net debt = lange termijn leningen en financieringsverplichtingen + korte termijn leningen en financieringsverplichtingen - geldmiddelen en kasequivalenten.
5. Solvabiliteit = eigen vermogen / balanstotaal.

Download ons jaarverslag

Bekijk in ons jaarverslag de ontwikkelingen over het afgelopen jaar. 

Download ons jaarverslag
Sitemap