Bekijk hieronder de kerncijfers van Batenburg Techniek. 

  2019 2018 2019 2018 2017 2016 2015
genorm. (1) genorm. (1)
Resultaat (€ miljoen)              
Opbrengsten 222,5 200,1 222,5 200,6 172,7 146,3 135,9
EBIT (2) 15,4 13,1 15 14,2 7,5 5,3 3,2
EBITDA (3) 21,3 16,4 20,8 17,5 11,2 7,5 5,5
Nettoresultaat 11,4 9,8 11 10,1 5 3,9 2,2
Balanstotaal     115,3 102,5  85,5 78,5 66
Eigen vermogen     52 49,3  42,1 39,3 37,2
Werkkapitaal (5)     13,6 11,3  13,4 12,1 8,9
Net debt (7)     -6,3 -5,8  0,2 2,4 -10
               
Medewerkers              
Gemiddeld aantal medewerkers 1035 981 1035 986 922 846 828
               
Ratio’s              
EBIT op opbrengsten (%) 6,9 6,6 6,7 7,1 4,3 3,6 2,4
EBITDA op opbrengsten (%) 9,6 8,2 9,3 8,7 6,5 5,1 4,1
Net debt op EBITDA     -0,3 -0,3  - 0,3 -1,8
Nettoresultaat op opbrengsten (%) 5,1 4,9 4,9 5 2,9 2,7 1,6
Solvabiliteit (%)  (11)     45,1 48,2  49,3 50,1 56,4

1) Kolommen 2019 en 2018 genormaliseerd betreffen kengetallen op basis van voortgezette activiteiten, genormaliseerd vóór de kosten van de retentiebetaling voor de overname van Bellt (2018: € 1,8 miljoen), vóór transitiekosten (2019: € 0,3 miljoen; 2018: € 0,1 miljoen), vóór kosten beursexit (2019: € 0,2 miljoen) en exclusief kosten overname Adelco (2018: € 0,3 miljoen).

2) EBIT betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen en financieringsbaten en -lasten.

3) EBITDA betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen, financieringsbaten en -lasten, afschrijvingen van materiële vaste activa, amortisatie van immateriële activa.

4) Werkkapitaal is exclusief geldmiddelen en kasequivalenten en leningen en overige financieringsverplichtingen.

5) Net debt = lange termijn leningen en financieringsverplichtingen + korte termijn leningen en financieringsverplichtingen - geldmiddelen en kasequivalenten.

6) Solvabiliteit = eigen vermogen / balanstotaal.

7) Solvabiliteit 2019 exclusief IFRS 16: 47,9%.

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2019
Sitemap