Bekijk hieronder de kerncijfers van Batenburg Techniek: 

 

2021

2020

2021

2020

2019

2018

2017

genorm. (1)

genorm. (1)

Resultaat (€ miljoen)

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten

262,1

236,0

262,1

236,0

222,5

200,6

172,7

EBIT (2)

19,3

16,2

18,8

16,0

15

14,2

7,5

EBITDA (3)

27,4

23,2

27,0

22,9

20,8

17,5

11,2

Nettoresultaat

14,0

11,5

13,6

11,2

11

10,1

5

Balanstotaal

 

 

144,1

136,9

115,3

102,5

 85,5

Eigen vermogen

 

 

45,6

58,6

52

49,3

 42,1

Werkkapitaal (5)

 

 

10,2

8,8

13,6

11,3

 13,4

Net debt (7)

 

 

4,1

-11,9

-6,3

-5,8

 0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers

1.202

1.110

1.035

1.110

1.035

986

922

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio’s

 

 

 

 

 

 

 

EBIT op opbrengsten (%)

7,4

6,9

7,2

6,8

6,7

7,1

4,3

EBITDA op opbrengsten (%)

10,5

9,8

10,3

9,7

9,3

8,7

6,5

Net debt op EBITDA

 

 

0,2

-0,5

-0,3

-0,3

 -

Nettoresultaat op opbrengsten (%)

5,3

4,9

5,2

4,8

4,9

5

2,9

Solvabiliteit (%)  (11)

 

 

31,7

42,8

45,1

48,2

 49,3

1. Kolommen 2021 en 2020 genormaliseerd betreffen kengetallen genormaliseerd voor kosten overname Magion (2021: € 0,1 miljoen), transitiekosten (€ 0,3 miljoen) en kosten overname Digit (2020: € 0,3 miljoen).
2. EBIT betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen en financieringsbaten en -lasten.
3. EBITDA betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen, financieringsbaten en -lasten, afschrijvingen van materiële vaste activa en amortisatie van immateriële activa.
4. Werkkapitaal is exclusief geldmiddelen en kasequivalenten en leningen en overige financieringsverplichtingen.
5. Net debt = lange termijn leningen en financieringsverplichtingen + korte termijn leningen en financieringsverplichtingen - geldmiddelen en kasequivalenten.
6. Solvabiliteit = eigen vermogen / balanstotaal.
7. Solvabiliteit 2021 exclusief IFRS 16: 33,6% (2020:44,7%).

Download ons jaarverslag

Bekijk in ons jaarverslag de ontwikkelingen over het afgelopen jaar. 

Download ons jaarverslag
Sitemap