Bekijk hieronder de kerncijfers van Batenburg Techniek: 

 

2022

2021

2022

2021

2020

2019

2018

genorm. (1)

Resultaat (€ miljoen)

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten

303,1 262,1 303,1

262,1

236,0

222,5 200,6

EBITA (*2)

27,8 21,5 27,8 21,1

17,5

16,4 12,3

EBITDA (*3)

34,3 27,4 34,3 27,0

22,9

20,8 14,3

Nettoresultaat

19,0 14,0 19,0 13,6

11,2

11 10,1

Balanstotaal

    163,6 149,5

136,9

115,3 102,5

Eigen vermogen

    52,6 45,6

58,6

52 49,3

Werkkapitaal (5)

    19,5 10,2

8,8

13,6 11,3

Net debt (7)

    9,0 4,1

-11,9

-6,3 -5,8

 

       

 

   

Medewerkers

       

 

   

Gemiddeld aantal medewerkers

1.222 1.190 1.222 1.190

1.110

1.035 986

 

       

 

   

Ratio’s

       

 

   

EBIT op opbrengsten (%)

9,2 8,2 9,2 8,0

7.4

7.4 6.1

EBITDA op opbrengsten (%)

11,3 10,5 11,3 10,3

9,7

9,3 8,7

Net debt op EBITDA

    0,3 0,2

-0,5

-0,3 -0,3

Nettoresultaat op opbrengsten (%)

6,3 5,3 6,3 5,2

4,8

4,9 5,0

Solvabiliteit (%)  (11)

    32,6 30,5

42,8

45,1 48,2

1. Kolom 2021 genormaliseerd betreft kengetallen genormaliseerd voor kosten overname Magion (2021: € 0,1 miljoen) en transitiekosten (€ 0,3 miljoen) 
2. EBIT betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen en financieringsbaten en -lasten en amortisatie van immateriële activa.
3. EBITDA betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen, financieringsbaten en -lasten, afschrijvingen van materiële vaste activa en amortisatie van immateriële activa.
4. Werkkapitaal is exclusief geldmiddelen en kasequivalenten en leningen en overige financieringsverplichtingen.
5. Net debt = lange termijn leningen en financieringsverplichtingen + korte termijn leningen en financieringsverplichtingen - geldmiddelen en kasequivalenten.
6. Solvabiliteit = eigen vermogen / balanstotaal.

Download ons jaarverslag

Bekijk in ons jaarverslag de ontwikkelingen over het afgelopen jaar. 

Download ons jaarverslag
Sitemap