Positieve impact 

Als Batenburg Techniek willen we een belangrijke rol vervullen bij het vormgeven van de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. We zijn ervan overtuigd dat technologie een belangrijke bijdrage zal leveren om de uitdagingen die met de transitie gepaard gaan, op te lossen.
Onze duurzaamheidsvisie onderweg naar 2030 luidt dan ook als volgt:

‘Door bestaande technologieën te verbeteren, nieuwe technologieën mogelijk te maken en een duurzame bedrijfsvoering na te
streven, creëren we samen met onze opdrachtgevers een positieve impact en daarmee het fundament voor een duurzame toekomst.’

SDG

SDG

De grootste impact maken we met de projecten die we bij onze klanten realiseren en waarbij we hen helpen bij hun verduurzamingsambities.
Deze projecten variëren van het voorzien in laadinfrastructuur voor openbaar en vrachtwagenvervoer tot het installeren van duurzame energievoorzieningen, - opslagmogelijkheden en/of monitoring-oplossingen en het realiseren van automatiseringsoplossingen voor efficiëntere, veiligere en duurzamere processen voor de industrie, water & infra. De resultaten hiervan meten we door onze projecten te classificeren langs de lijn van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.

Met de zes geselecteerde categorieën (zie afbeelding hiernaast) omvatten we een groot deel van onze projecten. In 2019 was in 46% van onze projecten sprake van positieve impact. In 2020 steeg dat aandeel naar 58% en in 2023 naar 68%.  Het streven is dat in 2030 minimaal 75% van onze projecten een positieve impact heeft.

Energiebesparing

Energiebesparing

Batenburg Techniek speelt actief in op ontwikkelingen op het gebied van milieu, energiebesparing, hernieuwbare energie en reststoffen. De onderneming houdt maximaal rekening met de impact op het milieu. In dat kader worden de bedrijfspanden zoveel mogelijk verduurzaamd en wordt de CO2-uitstoot van het wagenpark verlaagd dankzij elektrische en energiezuinigere auto’s.

Milieuwinst

Meer over ons

Lees verder over onze aanpak via de pagina's hiernaast.

Sitemap