Corporate governance

Commissarissen en directie van Batenburg Techniek onderschrijven in het algemeen de principes voor goed ondernemingsbestuur zoals opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Daarbij staat centraal dat de onderneming, bestuurders en toezichthouders zich dienen te richten op een op lange termijn gerichte continuïteit en maximalisering van het nut voor alle bij de onderneming betrokken partijen. Evenzeer geldt dat een evenwichtige en integere wijze van belangenbehartiging en onafhankelijk toezicht sleutelelementen zijn voor een goede relatie met aandeelhouders. Een heldere en open communicatie levert hieraan een positieve bijdrage.

Ons directieteam bestaat uit

Ons directieteam bestaat uit

Ralph van den Broek, Algemeen Directeur

Elles Staats, Financieel Directeur

Michael Derksen, Divisiedirecteur Batenburg Industriële Automatisering

Gerard van Dalen, Divisiedirecteur Batenburg Installatietechniek

Wim Geneugelijk, Divisiedirecteur Batenburg Energietechniek 

Peter Hendriks, Divisiedirecteur Batenburg Horticulture

Arend Guijt, Chief Information Officer

Jojanneke Langevoord, Marketing Manager 

Angelica van Burgeler, HR Directeur 

Sitemap