Onze strategie

Wij zijn trots om als mensen en bedrijf onderdeel te zijn van de toekomst. Daarom kijken wij naar de komende 100 jaar. Het creëren van een stabiele toekomst voor ons bedrijf, onze medewerkers én een gezonde wereld.

Batenburg Techniek is een technologiebedrijf. Samen werken we aan een duurzame toekomst door bestaande technologie te verbeteren en nieuwe technologie mogelijk te maken en daarbij in te zetten op Automation en Electrification. We doen dit al meer dan honderd jaar met hooggekwalificeerde en ervaren medewerkers die zich onderscheiden door domeinkennis en langdurige samenwerkingen met onze klanten. In eigen huis zijn we toonaangevend in duurzaamheid, waardoor we de praktijk kennen en onze verantwoordelijkheid nemen. Zo dragen we bij aan een wereld waarin onze (klein)kinderen goed kunnen opgroeien.

We benutten twee trends, die samenkomen in ons motto:

Smarter Focus: slim gebruik maken van technologie om nieuwe ontwikkelingen voor klanten praktisch mogelijk te maken

Brighter Tomorrow: duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie

De komende jaren zijn dit de drie speerpunten binnen de strategie en positionering van Batenburg Techniek:


1 Verdiepen in kennis, engineering en innovatie


• Eerder en langer bij klanten aan tafel;
• Vooroplopen in technologie;
• Broedplaats voor innovatie in Automation en Electrification.


2 Vergroten positieve impact van producten en diensten


• ‘On our way to a Brighter Tomorrow’;
• Mogelijk maken van de energietransitie door Automation en Electrification;
• Uitbreiden energie infrastructuur en verduurzamen vastgoed.


3 Toonaangevend vanuit eigen huis


• We passen nieuwe technologie toe in eigen huis en kennen de praktijk;
• ‘Next Generation’: aantrekken, ontwikkelen en stimuleren van talent;
• Plezier in samen groeien.

Smarter Focus.
Brighter Tomorrow. 

Auto Laadinfrastructuur
Wij realiseren laadinfrastructuur voor auto's. Lees meer
Bus Laadinfrastructuur
Wij realiseren laadinfrastructuur voor elektrische bussen. Lees meer
Windenergie
Wij realiseren oplossingen voor het aansluiten van windmolens en windparken op het energienet. Lees meer
Energiedistributie
We realiseren de stroomvoorziening van hoogspanning tot laagspanning voor energienetwerken én industrie en utiliteitsbouw. Op die manier maken we het elektriciteitsnet gereed voor de energietransitie. Lees meer
Zonne-energie
Op het gebied van elektrotechniek / energietechniek zorgen we voor veilige aansluitingen van PV-parken, vanaf de omvormers tot en met de aansluiting van de lokale netbeheerder. Lees meer
Energieopslag
We ontwikkelen oplossingen voor energieopslag om een optimale en efficiënte benutting van het netwerk te realiseren. Lees meer
Vrachtauto Laadinfrastructuur
Wij realiseren laadinfrastructuur voor elektrische vrachtauto's. Lees meer
Waterzuivering
We zijn betrokken bij de automatisering van veel processen binnen de watercyclus en infrastructuur. Wij leveren besturingsinstallaties ten behoeve van de watertechnologie zoals winning en distributie van drinkwater, het zuiveren van riool- en afvalwater en het beheer van het oppervlaktewater.
Data driven growing
Wij werken nauw samen met onze klanten, partners en universiteiten aan duurzame tuinbouwoplossingen die een meerwaarde leveren aan de wereldwijde tuinbouw.
Data intelligence
We passen analytische tools zoals Artificial Intelligence bij klanten toe om meer waarde uit data te halen. Zo helpen wij machinebouwers en productiebedrijven met predictive maintenance oplossingen om hun processen efficiënter te maken. Lees meer
Robotica & Vision
We werken aan de productieautomatisering van onze klanten om zo veilig én op afstand werken te introduceren of verder te implementeren en te verfijnen. Lees meer
Simulatie & Digital twin
Met het maken van digitale replica's testen en creëren we zorgvuldig complete processen en systemen. Hierdoor worden de veiligheid en slagingskans een stuk groter. Lees meer
Automatisering
Wij optimaliseren we door te automatiseren. Dat doen we met diepe kennis en expertise van operationele continuïteit en beveiligde industriële processen. Van ontwerp, ontwikkeling en implementatie, tot installatie en onderhoud. Lees meer
Industrial Cybersecurtiy
In het huidige tijdperk van digitalisering in de industrie, speelt industrial cybersecurity een steeds belangrijkere rol. Industriële automatiseringssystemen zijn steeds vaker het doelwit van digitale aanvallen. Lees meer
Duurzaam vastgoed
Wij verduurzamen vastgoed. Dit doen wij door zuinigere E- & W-installaties te installeren maar het kan ook al starten bij een compleet pandrenovatie. Lees meer

Smarter focus.

Elke dag richten wij ons op het slimmer, efficiënter, veiliger en duurzamer maken van de productie, teelt en vastgoedexploitatie van onze klanten. Dat doen wij door slimmere producten te leveren, te installeren en door hoogwaardige software te ontwerpen om processen en systemen te besturen. Bijblijven stelt hoge eisen aan ondernemingen. Onderscheid maken tussen vluchtige hypes en blijvende toepassingen is cruciaal. Wij helpen opdrachtgevers met het maken van strategische keuzes en het praktisch toepassen van nieuwe technologieën. Denk daarbij aan digital twins, predictive maintenance, augmented, virtual reality-oplossingen en het verbruik van minder resources en het reduceren van waste. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers, partners, universiteiten, hogescholen en researchinstellingen maken wij de nieuwste technologieën praktisch toepasbaar. Hieronder laten we een greep uit onze toepassingen zien die wij realiseren binnen de industrie.

Brighter tomorrow.

De wereld van morgen vraagt nú om het zetten van stappen. Bijvoorbeeld als het gaat om het verduurzamen van de leefomgeving, de voedselproductie, de klimaattransitie en de energietransitie. Als technisch dienstverlener creëren we milieuwinst door te innoveren; bij en samen met opdrachtgevers. In de energietransitie maken we met bijvoorbeeld EV-laadinfrastructuur al grote stappen mogelijk voor onze klanten. Binnen de installatietechniek maken energiebesparing en CO-reductie bij nieuwbouw en renovatie standaard al onderdeel uit van de opdrachten. Bij al onze projecten werken we, waar mogelijk, aan het realiseren van milieuwinst. Zo dragen we bij aan een duurzame wereld voor toekomstige generaties.

Onze hoog gekwalificeerde en ervaren Batenburgers onderscheiden zich door domeinkennis van klanten en door onze kernwaarden: dichtbij, creatief en energiek.

Wat wij bereiken 

Samen met onze klanten bereiken we het meeste om over 100 jaar ook nog een succesvolle samenleving te hebben. De grote uitdaging ligt in onze ogen bij het klimaat en de voedselvoorziening van onze groeiende wereldbevolking. 
Onze kracht ligt binnen het mogelijk maken van de energietransitie binnen verduurzaming en op het automatiseren van productieprocessen van voedsel en schoon drinkwater.

Slimme voedselproductie

Slimme voedselproductie

Met de Wageningen Universiteit ontwikkelden wij het programma ‘Plant empowerment’. Op basis van de fysiologie van planten is vastgesteld welke effecten het binnenklimaat in de kas heeft op het welbevinden en de groeisnelheid van planten. Nieuwe technieken, zoals goedkope draadloze sensoren die zijn gekoppeld aan het datanetwerk, stellen het microklimaat op de diverse plaatsen in de kassen vast. Dit microklimaat wordt vervolgens plaatsgebonden geoptimaliseerd, zodat planten optimaal groeien en de efficiency verder verbetert. 

Duurzame energie

Lees meer over ons

 

Sitemap