Energiemanagement

De wereld verandert snel, en wij bewegen mee naar een schonere energietoekomst. Zonne- en windenergie spelen hierin een cruciale rol, maar de uitdaging is dat deze bronnen niet continu beschikbaar zijn. Traditioneel energiegebruik volstaat niet meer; flexibiliteit is de nieuwe standaard. Batenburg Techniek faciliteert deze verandering en helpt organisaties zich aan te passen aan de dynamiek van duurzame energie.

Onze aanpak begint met het begrijpen van jouw energiegebruik. We meten nauwkeurig wanneer, waar en waarvoor energie wordt verbruikt. Deze gegevens combineren we met inzicht in jouw operationele processen, zodat we de toekomstige energievraag kunnen voorspellen. Voorspellingen van stroomtarieven en beschikbare schone energie worden toegevoegd aan dit inzicht, en samen met jouw prioriteiten sturen we op efficiënte wijze het energieverbruik.

Lees hieronder verder om te ontdekken hoe Batenburg Techniek met energiemanagement-oplossingen de industrie, gebouwen en transport verduurzaamt met minimale kosten én maximale zekerheid.

Meer informatie?

Energiemanagement duurzaam vastgoed

Energiemanagement Industrie

Energiemanagement transport

Industrie

Industrie

In de industrie, waar energie-intensieve processen de norm zijn, speelt elektrificatie een cruciale rol in de overgang naar duurzaamheid. Batenburg Techniek automatiseert industriële processen en ondersteunt klanten bij elektrificatie met energiemanagement oplossingen. We helpen klanten met de automatisering van warmtesystemen, waarbij we hen begeleiden bij het slim hergebruiken, bufferen en opwekken van warmte op strategische momenten. Tevens bieden we inzicht in het energieverbruik per proces en batch, waardoor we productieplanning optimaliseren op basis van duurzame en kosteneffectieve energie.

Duurzaam vastgoed
Transport

Transport

Vervoerders staan midden in de transitie naar zero-emissie. Batenburg Techniek ondersteunt bedrijven bij de overstap naar elektrisch vervoer. We ontwerpen, leveren en installeren laadinfrastructuur voor diverse voertuigen. Energiemanagement-oplossingen zorgen ervoor dat de transitie duurzaam, betaalbaar en bedrijfszeker verloopt, bijvoorbeeld door load management en slim laden op goedkope en schone momenten.

Hoe wij bouwen aan de energietransitie:

Energiedistributie
We realiseren de stroomvoorziening van hoogspanning tot laagspanning voor energienetwerken én industrie en utiliteitsbouw. Op die manier maken we het elektriciteitsnet gereed voor de energietransitie. Lees meer
Windenergie
Wij realiseren oplossingen voor het aansluiten van windmolens en windparken op het energienet. Lees meer
Zonne-energie
Op het gebied van elektrotechniek / energietechniek zorgen we voor veilige aansluitingen van PV-parken, vanaf de omvormers tot en met de aansluiting van de lokale netbeheerder. Lees meer
Energieopslag
We ontwikkelen oplossingen voor energieopslag om een optimale en efficiënte benutting van het netwerk te realiseren. Lees meer
Vrachtauto Laadinfrastructuur
Wij realiseren laadinfrastructuur voor elektrische vrachtauto's. Lees meer
Bus Laadinfrastructuur
Wij realiseren laadinfrastructuur voor elektrische bussen. Lees meer
Auto Laadinfrastructuur
Wij realiseren laadinfrastructuur voor auto's. Lees meer
Duurzaam vastgoed
Wij verduurzamen vastgoed. Dit doen wij door zuinigere E- & W-installaties te installeren maar het kan ook al starten bij een compleet pandrenovatie. Lees meer

Onze oplossingen

Zonne-energie

Laadinfrastructuur

Energieopslag

Energiedistributie

Windenergie

Aardwarmte

Energiesimulatie

Energiemanagement duurzaam vastgoed

Onze projecten

Bekijk onze projecten
Sitemap