Een eigen ontwikkelde energie-monitoring oplossing voor LuikNatie

Zero Hunger
Batenburg Magion heeft een eigen ontwikkelde energiemonitoring-oplossing geïmplementeerd op basis van een Aveva PI data historian systeem. Deze oplossing ontsluit in real-time de individuele verbruiksdata van de grootste verbruikers zoals compressors, de diepvries- en koelcellen. Naast de informatie van deze grote verbruikers, zijn ook de gegevens van de zonnepanelen, de windmolen en de batterijopslag centraal opgeslagen.

Dit heeft als voordeel dat alle energiedata op één centrale portal beschikbaar is gemaakt. Dit in tegenstelling tot het verleden waarbij beschikbare informatie op meerdere platformen gezocht moesten worden. Daarnaast is het regenwaterbassin ook in de monitoring opgenomen zodat optimaal regenwater gebruikt kan worden.


Wat maakt dit project bijzonder?

Door juiste inzichten in de real-time meetwaarden van het verbruik van regenwater, compressors, diepvries- en koelcellen heeft Luik Natie gericht besparingen kunnen realiseren. Bijvoorbeeld door aanpassing van bestaande koelschema’s of via identificatie van minder efficiënte koelapparatuur. Bijkomend belangrijk voordeel was dat Luik Natie nu ook eenvoudig kon waarnemen wanneer temperatuur-setpoints niet of slecht bereikt werden en hierdoor voorkomen kon worden dat opgeslagen voedingswaren vernietigd moesten worden. Tot slot heeft het totale inzicht van de energiestromen en energieverbruik, Luik Natie in staat gesteld om hun zelfconsumptie verder te optimaliseren.

Luik Natie worstelde met een probleem dat het een slecht en gespreid overzicht had van operationele parameters welke een beeld zouden moeten geven van de goede werking van de dagelijkse operaties. Men realiseerde zich dat, om de operaties te optimaliseren en meer efficiënt te maken, een goed inzicht in de data (temperaturen, verbruiken, etc.) onmisbaar is. Er is gekozen voor de opslag van de meetwaarden in een data historian systeem waardoor men via rapportage, visualisatie en dashboarden van deze gegevens zeer snel tot efficiënt bruikbare inzichten kan komen. Hierbij heeft Batenburg Magion vooral kunnen bijdragen, door de aanzienlijke ervaring die het bedrijf in dit domein heeft.

 

Wat levert het project, op het gebied van duurzaamheid op?

LuikNatie draagt bij aan een CO2-vrije toekomst door de benodigde energie voor eigen operaties minimaal (of niet) van het elektriciteitsnet af te halen door de benodigde elektriciteit zo veel mogelijk zelf op te wekken en deze daarna ook onmiddellijk zelf te gebruiken. Zo heeft het bedrijf bij hun diepvries opslaglocaties en de gekoelde warehouses in de Antwerpse haven, zonnepanelen, een windmolen en batterijopslag geïnstalleerd om maximaal zelfvoorzienend te zijn in hun energieverbruik.

Batenburg Magion heeft bij Luik Natie vervolgens geassisteerd om het energieverbruik van de installaties verder te verlagen d.m.v. het in kaart brengen en visualiseren van energieverbruikers en energiestromen en door het tijdig onderkennen van probleemsituaties via real-time energiemonitoring. Luik Natie heeft zich als initieel doel gesteld om, op jaarbasis, minstens 80% van de tijd zelfvoorzienend te worden als het aankomt op energieopwekking en verbruik. Streven is om naar 100% te gaan.

Sitemap