Evenement Rotterdam

Dit congres is bedoeld voor iedereen die in de voedselketen actief is. Van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen en landbouwmechanisatie, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot akkerbouwers, tuinders en veehouders. Ook is dit congres interessant voor milieuorganisaties en andere NGO’s. Aan het einde van de keten hebben ook handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules belang in dit congres; deelnemers uit die sectoren zullen zich samen met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden. Jaarlijks ontvangt het congres ongeveer 150 bezoekers werkzaam van de juridische sector en de levensmiddelenindustrie.

Sitemap