Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland gelanceerd

Nieuws
Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland

Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland

Het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland is officieel gestart. Doel van het cyberweerbaarheidscentrum is om ondernemingen binnen de maakindustrie te ondersteunen bij het waarborgen van hun digitale veiligheid. Vanaf nu kunnen bedrijven, waaronder productie, handel en toelevering, zich aansluiten bij het centrum. Als deelnemer ontvangen zij praktische begeleiding en advies om hun digitale veiligheid op het gebied van zowel IT- als OT te vergroten.Veiligheid keten staat centraal

Door toenemende digitalisering en de opkomst van Industrial Internet of Things (IIoT) krijgen steeds meer ondernemers binnen de maakindustrie te maken met cyberincidenten. Vooral door de sterke afhankelijkheid van zowel IT als OT-systemen, die nodig zijn voor het aansturen en uitlezen van machines. Wanneer deze systemen op grote schaal uitvallen of problemen ondervinden, kunnen de gevolgen voor productiebedrijven en gerelateerde ketenpartners groot zijn. Daarnaast staat de veiligheid van de keten centraal, want logistieke processen zijn vaak met elkaar verbonden. Lean delivery, Just-In-Time (JIT) zijn slechts enkele voorbeelden. Als deze processen verstoord raken door IT/OT-storingen, heeft dat negatieve gevolgen voor de hele keten. Door deze ingewikkelde ketenafhankelijkheid (toelevering, (half)fabricage en eindproduct, naast alle logistieke processen hieromheen) heeft de gehele sector er last van als ketenpartners niet kunnen leveren door een cyberincident. De keten is letterlijk zo sterk als de zwakste schakel.

 

Met de officiële opening van het cyberweerbaarheidscentrum is het nu mogelijk om als deelnemer aan te sluiten en gebruik te maken van de verschillende diensten die het centrum biedt. Zo worden deelnemers ondersteund met praktische begeleiding en advies, krijgen zij direct toegang tot cybersecurityexperts, ontvangen ze actuele en relevante (dreigings) informatie, en kunnen zij hun kennis over digitale veiligheid vergroten middels het bijwonen van kennisdeling- en netwerkbijeenkomsten. Daarmee dragen ze zowel bij aan het verhogen de digitale veiligheid van de eigen organisatie als die van de sector.Over Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland

Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland richt zich op het ondersteunen van bedrijven in de maakindustrie. Het initiatief is opgericht door Boers & Co., Hittech, Batenburg Techniek, Lely, Koninklijke Metaalunie, FME, InnovationQuarter, Hi Delta en Security Delta. Zij zijn zich bewust van de risico’s die de keten loopt en nemen het voortouw zich actief in te zetten voor het centrum, om zo de digitale weerbaarheid in de regio te verhogen.

Het cyberweerbaarheidscentrum zoekt actief de samenwerking en verbinding op. Het werkt nauw samen met Cyberweerbaarheidscentra Brainport, FERM & Greenport, en het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering (CVD), de Haagse Hogeschool, Cyberweerbaar Nederland (Programma Cyber Resilience Nederland) en Cyber Netwerk Drechtsteden, DigitalZH, Provincie Zuid-Holland, MRDH, Digital Trust Centre en RVO. Door met elkaar te verbinden én uitwisseling van expertise en kennis, wordt versnippering tegengegaan en impact vergroot.

Sitemap