Procesautomatisering voor waterschap Noorderzijlvest

Clean Water

Beenen en IAS Industrial Automation, beide onderdeel van Batenburg Techniek, hebben opdracht gekregen voor het vervangen van de procesautomatisering van nog eens vijf rioolwaterzuiveringsinstallaties van waterschap Noorderzijlvest. De opdracht betreft het leveren en implementeren van nieuwe procesautomatiseringssystemen voor de RWZI’s Onderdendam, Winsum, Wehe-den Hoorn, Ulrum en Leek. Het verwerven van de opdracht is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de beide Batenburg bedrijven volgens de Best Value Procurement (BVP) aanbestedingsmethodiek.

Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsorganisatie die op een duurzame manier zorgt voor veilige dijken en kades, schoon water in de natuur, gezuiverd afvalwater en voldoende water in elk seizoen. In dat kader is een goede procesautomatisering op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van cruciaal belang voor de primaire processen van het waterschap Noorderzijlvest (NZV). Zonder adequate procesautomatiseringssystemen is een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering binnen het proces afvalwaterketen niet mogelijk.

Na het succesvol doorlopen van de selectiefase en de concretiseringsfase werd de opdracht begin 2020 gegund aan Beenen en IAS. Oplevering van de projecten staat gepland voor eind 2020.

Vervangen procesautomatisering
Aanbesteding op basis van kwaliteit: Best Value Procurement (BVP)

Aanbesteding op basis van kwaliteit: Best Value Procurement (BVP)

Het waterschap Noorderzijlvest heeft er ook ditmaal voor gekozen om de inschrijvers naast de prijs ook op kwaliteit te beoordelen. Het waterschap maakte hierbij tijdens de aanbesteding gebruik van de methodiek van Best Value Procurement. BVP is bedoeld om de juiste leverancier te selecteren op basis van expertise. De methodiek is erop gericht om de opdracht aan die inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving heeft aangetoond het beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten (de beste “performer” of “expert”). Het selecteren van de beste partij zal naar verwachting ook resulteren in de economisch meest voordelige inschrijving. De opdrachtgever heeft voor het project een aantal doelstellingen geformuleerd, die gerealiseerd moeten worden. De aanbieders moeten aantonen dat ze in staat zijn deze doelen te kunnen halen op basis van expertise en ervaring.

Sitemap