Maatschappelijk betrokken 

Wij zijn onderdeel van de samenleving en voelen het onze verantwordelijkheid om bij te dragen aan een betere samenleving. Aandacht voor mens, rendement en milieu staan dagelijks centraal in het denken en doen van medewerkers. Elke dag opnieuw wordt bewezen dat de belangen van de onderneming (klanten, medewerkers, leveranciers en aandeelhouder) hand in hand gaan met die van de maatschappij.

SDG

SDG

Binnen Batenburg Techniek voeren we veel projecten uit en ontwikkelen we nieuwe methoden om te werken aan het milieu en onze samenleving. We willen dit beter aangeven door dit te koppelen aan de SDG-categorieën die internationaal gebruikt worden.

Met de zes geselecteerde categorieën omvatten we een groot deel van onze projecten. In 2019 is 46% van onze opbrengst gerelateerd aan de onderstaande zes SDG’s:

2. Geen honger
6. Schoon water
7. Betaalbare en duurzame energie
9. Industrie, innovatie en infrastructuur
11.Duurzame steden en gemeenschappen
12. Verantwoorde consumptie en productie

Energiebesparing

Energiebesparing

Batenburg Techniek speelt actief in op ontwikkelingen op het gebied van milieu, energiebesparing, hernieuwbare energie en reststoffen. De onderneming houdt maximaal rekening met de impact op het milieu. In dat kader worden de bedrijfspanden zoveel mogelijk verduurzaamd en wordt de CO2-uitstoot van het wagenpark verlaagd dankzij elektrische en energiezuinigere auto’s.

Milieuwinst

Meer over ons

Lees verder over onze aanpak via de pagina's hiernaast.

Sitemap