Samen beschermen we Nederland nu én in de toekomst tegen het stijgende water

Clean Energy

Het klimaat verandert. Daardoor stijgt de zeespiegel en zijn er vaker extreme weersomstandigheden. De Afsluitdijk moet ons ook onder veranderende omstandigheden bescherming blijven bieden tegen overstromingen. Daarom is de dijk over de gehele lengte versterkt en vernieuwd. Als het water in de Waddenzee lager staat dan in het IJsselmeer, voeren we met de spuisluizen in de Afsluitdijk het overtollige water uit het IJsselmeer af (spuien)

Door de stijging van de zeespiegel kunnen we minder spuien. Daarnaast neemt de aanvoer van water uit rivieren en omliggende gebieden naar het IJsselmeer toe. We moeten dus meer water kunnen afvoeren. Daarom worden er twee gemalen gebouwd en extra spuisluizen. Ook zijn er twee keersluizen gebouwd: een in Den Oever en een in Kornwerderzand. Bij Kornwerderzand komt een unieke vismigratierivier, zodat vissen heen en weer kunnen trekken tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer.

Een ontzettend groot en uniek project, wat in 2019 is gestart. De verschillende objecten zijn allemaal grote en unieke projecten op zich, die je op weinig plekken tegenkomt. De Vismigratierivier bijvoorbeeld, nergens anders op de wereld wordt op deze manier een kunstmatige getijdenrivier op de grens van zoet en zout water gerealiseerd. Trekvissen hebben zoet én zout water nodig om zich voort te kunnen planten, maar door barrières als de Afsluitdijk was dat niet altijd even gemakkelijk. Het toevoegen van een vismigratierivier in de Afsluitdijk zorgt ervoor dat vissen eenvoudiger van zout naar zoet water (en andersom) kunnen zwemmen. De Vismigratierivier draagt daarom, in de toekomst, bij aan een betere visstand.

Om extra water af te kunnen voeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee worden zes grote pompen toegevoegd aan de Afsluitdijk. Deze pompen hebben een vermogen van 2 MW per stuk, dus in totaal 12 MW. Naast deze pompen worden ook spuisluizen toegevoegd aan de Afsluitdijk. Het voordeel van deze spuisluizen is dat het water op basis van getijden van het IJsselmeer naar de Waddenzee verplaatst wordt. Door optimaal gebruik te maken van de spuisluizen kunnen de pompgemalen zo min mogelijk worden gebruikt (alleen wanneer het echt nodig is). Dit bespaart een hoop energie.

Samenwerking

Het project als geheel wordt uitgevoerd door het consortium Levvel (gevormd door de BAM, Van Oord, Invesis en Rebel), in opdracht van Rijkswaterstaat. Batenburg is in eerste instantie gevraagd om mee te denken in de DO-fase (definitief ontwerp) om tot zo goed mogelijke systeemontwerpen te komen. Vervolgens is gevraagd om voor de UO-fase (uitvoeringsontwerp) een groot deel van de softwareontwikkeling, hardware leveringen en kastenbouw te realiseren. Daarnaast realiseert de inbedrijfstelling van al deze installaties.

Hiervoor hebben verschillende werkmaatschappijen binnen Batenburg hun krachten gebundeld. Batenburg Bellt heeft meegedacht in een groot gedeelte van het DO (definitief ontwerp), vooral rondom de besturingsinstallaties en speelt een grote rol in het realiseren van software van deze besturingsinstallaties, bedieningsinstallaties, transmissienetwerken, testen en inbedrijfstellen.

Batenburg Beenen ontwerpt en bouwt diverse besturingskasten (voor verschillende installaties), en Batenburg JB Systems ontwerpt diverse besturingskasten en bedenkt de hardware die benodigd is voor het realiseren van de aandrijving van een aantal besturingsinstallaties (o.a. de aandrijving van de Vismigratierivier). Batenburg Digit helpt mee in het realiseren en testen van de software van besturingsinstallaties. Dat noemen wij: Samen sterker.

Divisiedirecteur Michael Derksen (links) samen met Levvel

Divisiedirecteur Michael Derksen (links) samen met Levvel


Batenburg Industrial Automation

Elke dag richten wij ons op het slimmer, efficiënter, veiliger en duurzamer maken van de productie, teelt en vastgoedexploitatie van onze klanten. Dat doen wij door slimmere producten te leveren, te installeren en door hoogwaardige software te ontwerpen om processen en systemen te besturen. Denk daarbij aan digital twins, predictive maintenance en augmented en virtual reality-oplossingen. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers, partners, universiteiten, hogescholen en researchinstellingen maken wij de nieuwste technologieën praktisch toepasbaar.

Lees meer over:

Sitemap