Alfen en Batenburg Techniek leveren Stedin transformatorstations voor uitbreiding elektriciteitsnet

Sustainable Cities

Rotterdam, 12 juni 2023 – Netbeheerder Stedin heeft met energiespecialisten Alfen en Batenburg Techniek contracten getekend voor de levering van 500 prefab transformatorstations per jaar. De contracten hebben een looptijd van maximaal acht jaar met een totale waarde van € 160 miljoen. Alfen en Batenburg Techniek nemen een gelijkwaardig deel op zich voor de uitvoering. Als antwoord op de energietransitie is Stedin volop bezig met de uitbreiding van het elektriciteitsnet waardoor er een groeiende vraag is naar transformatorstations.

Transformatorstations, in de volksmond ook wel trafohuisjes geheten, zijn onmisbare knooppunten in het elektriciteitsnet die zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen in iedere buurt mogelijk maken. Steeds meer mensen verduurzamen hun huis of bedrijf. Daarmee stijgt de vraag naar elektriciteit. Stedin breidt daarom de capaciteit van het elektriciteitsnet uit, onder meer door het bouwen van grote verdeelstations, het trekken van nieuwe kabels en het installeren van transformatorstations. Stedin beheert al zo’n 26.500 stations in Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

 

compactstation

Europese aanbesteding

De contracten met Alfen en Batenburg Techniek is voortgekomen uit een Europees aanbestedingstraject. De partijen spreken af dat Stedin tenminste 150 stations van ieder bedrijf per jaar afneemt, maar de intentie is om er in totaal zeker 250 stuks of meer af te nemen. De looptijd van het contract is minimaal vier jaar en kan maximaal verlengd worden tot acht jaar. Naar verwachting plaats Stedin begin 2024 het eerste transformatorstation vanuit deze samenwerking.

In de samenwerking zijn Alfen en Batenburg Techniek elkaars back-up, zodat Stedin altijd kan rekenen op voldoende aanlevering van transformatorstations. De twee bedrijven verzorgen het station zelf en de plaatsing ervan. Het binnenwerk bestaat onder andere uit de Xiria-schakelinstallaties van Eaton, waarvoor Stedin in 2020 al een contract afsloot. Bijzonder aan deze installaties is dat hierin geen gebruik meer wordt gemaakt van zwavelhexafluoride (SF6). Dit isolatiegas wordt veel toegepast in schakelinstallaties, maar is erg schadelijk voor het milieu wanneer het vrijkomt. Hiermee gaan verduurzaming en de energietransitie direct samen.

 

Over Alfen

Alfen is een gespecialiseerd bedrijf in energieoplossingen dat zich richt op de overgang van fossiele brandstoffen naar koolstofvrije energie en de strijd tegen klimaatverandering. Met meer dan 85 jaar aan ervaring innoveert Alfen en biedt het intelligente en geïntegreerde oplossingen voor elektriciteitsuitdagingen. Het bedrijf heeft zijn smart grids, energieopslagsystemen en EV-oplaadpunten al geïmplementeerd in ongeveer 30 Europese landen. Als onderdeel van de Smart Grid Solutions bedrijfstak levert Alfen gestandaardiseerde verbindingssystemen, transformatorstations en lokale elektriciteitsnetten, inclusief netautomatisering en software voor beheer op afstand. Alfen heeft een rijk verleden in het bouwen van transformatorstations en heeft al meer dan 45.000 stations geleverd. De stations van Alfen bieden een modulaire en duurzame oplossing met een levensduur tot 75 jaar.

Over Batenburg

Batenburg Techniek is een technologiebedrijf dat met meer dan 1.200 collega’s werkt aan een duurzamere toekomst. Dat doet Batenburg techniek door bestaande technologie te verbeteren, nieuwe technologie mogelijk te maken en in te zetten voor digitalisering en de energietransitie. Binnen Batenburg Techniek wordt engineering en innovatie aangewend om positieve impact te realiseren. Vanuit specialistische kennis die praktisch toepasbaar is, worden de juiste technieken samengebracht. Dat is samengevat; Smarter focus. Brighter tomorrow. Voorbeelden zijn de toepassingen voor waterstof, zonne-energie, aardwarmte, laadinfrastructuur, windenergie, power quality en energieopslag.

Over Stedin

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is de missie van Stedin. Stedin is de onafhankelijke netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnet in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland. Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten over energie beschikken om te leven, werken en ondernemen. Daarbij werkt Stedin aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. Ons werkgebied is een overwegend stedelijke en industriële regio. In dit gebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Stedin heeft ruim 4.000 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.  


Noot voor redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie neemt u contact op met:


Woordvoerder Stedin

Koen de Lange

088 – 895 65 00

Sitemap