Jaaroverzicht Batenburg Techniek 2020

Jaaroverzicht Batenburg Techniek 2020

  • Goed jaar ondanks Covid-19 en lockdowns
  • Lichte groei in opbrengsten (+6,1%) en EBIT (+5,3%)
  • Aantal medewerkers gegroeid met 9,9% naar 1.162
  • Acquisitie van Digit Industrial Automation succesvol afgerond

Batenburg Techniek heeft in 2020 een goed jaar achter de rug waarin de opbrengsten uit voortgezette activiteiten groeiden tot € 236,0 miljoen (€ 222,5 miljoen in 2019). De genormaliseerde EBIT steeg naar € 16,2 miljoen (€ 15,4 miljoen in 2019). De acquisitie van DIGIT Industrial Automation in Zwaag is in november 2020 succesvol afgerond en heeft direct bijgedragen aan de resultaten. De integratie van deze onderneming verloopt voorspoedig, ondanks de Covid-19 pandemie.

Focus
De focus van Batenburg Techniek blijft gericht op de versterking van de positie in de digitalisering en energietransitie. Deze focus, in combinatie met spreiding van de activiteiten over verschillende markten, zorgde ook in 2020 voor een stabiele basis voor verdere ontwikkeling. De Covid-19 pandemie had gedurende een groot deel van 2020 invloed op de wereld. In de loop van het jaar herstelde het vertrouwen zich. De energiemarkt vertoonde groei, waarvan het bedrijf profiteerde. Over een heel jaar gezien hebben opbrengsten en resultaat zich positief ontwikkeld.

Motor voor groei
Het aantal medewerkers bij Batenburg Techniek groeide in 2020 met 9,9% naar 1.162. Een positieve ontwikkeling mede gelet op het feit dat het vinden, opleiden en ontwikkelen van talentvolle mensen de belangrijkste motor voor winstgevende groei is voor Batenburg Techniek. Ook dit jaar is Batenburg weer in staat gebleken mensen aan zich te binden en zo, onder uitdagende omstandigheden, het jaar succesvol af te sluiten.

Ralph van den Broek CEO: ‘De strategie van Batenburg Techniek, gericht op langetermijnwaardecreatie, met focus op groei in industrie, energietechniek en infrastructuur, pakt succesvol uit. Door het vertrouwen en de betrokkenheid van opdrachtgevers en medewerkers is het mogelijk om, ook in lastige tijden, gezamenlijk door te bouwen aan de toekomst van Batenburg Techniek.’

Bekijk hieronder ons jaaroverzicht 2020

Sitemap