Publicatie jaaroverzicht 2022

Voor Batenburg Techniek was 2022 een goed jaar. De opbrengsten stegen naar € 303,1 miljoen (2021: € 262,1 miljoen) en het genormaliseerde bedrijfsresultaat nam toe tot € 25,8 miljoen (2021: € 19,3 miljoen). Het technologiebedrijf heeft innovatie en oplossingen voor energievraagstukken hoog in het vaandel staan.

Toelichting van Ralph van den Broek, CEO van Batenburg Techniek:

“We zien een grote behoefte aan innovatieve oplossingen voor verduurzaming van industrie en vastgoed. De noodzaak om minder energie en om schonere energie te gebruiken is inmiddels bij iedereen breed doorgedrongen. Door de forse stijging van de energieprijzen zien we als leverancier van zulke duurzame oplossingen de vraag hiernaar sterk toenemen.”

Speerpunten

Batenburg Techniek richt zich de komende jaren op een aantal speerpunten: verdieping in kennis, engineering en technologische innovatie en ondersteuning van opdrachtgevers bij oplossingen in verduurzamen, digitalisering en de energietransitie.

De afgelopen jaren is de vraag naar cybersecurity voor industriële processen en voor de vitale infrastructuur sterk gegroeid. De programma’s gericht op het beheersen van cybersecurity risico’s staan zeer in de belangstelling.

Positieve impact

Batenburg Techniek heeft het afgelopen jaar de uitvoering van zijn duurzaamheidsprogramma verder geïntensiveerd. Hierin is speciale aandacht voor klimaat en milieu (environment), de sociale kant van ondernemen (social) en de wijze van besturen (governance). Bij positieve impact wordt concreet gekeken in welke mate een project bijdraagt aan één van de geselecteerde Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. In 2022 is de omzet in positieve impactprojecten met 25% gestegen ten opzichte van 2021.

Ook in 2022 slaagde Batenburg Techniek erin voldoende getalenteerde medewerkers aan te trekken én te behouden. Via het netwerk Young Batenburg en de Batenburg Academy worden aan hen volop ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden geboden.

Batenburg Techniek   

Batenburg Techniek is een technologiebedrijf dat met meer dan 1200 medewerkers werkt aan een duurzamere toekomst. Het bedrijf is gespecialiseerd in industriële automatisering, de energietransitie, het leveren van industriële componenten, datagestuurde horticulture en duurzaam vastgoed. Vanuit deze focusgebieden wordt gewerkt aan de technische oplossingen voor morgen.

 

 

Bekijk ons jaaroverzicht

Download het jaaroverzicht hier

Bekijk ons jaaroverzicht
Sitemap