Waterstofcommitment Batenburg Techniek

Clean Energy

Slimme focus op een hybride oplossing

De wereld van morgen vraagt nú om het zetten van stappen. Met alleen (duurzame opwekking van) elektriciteit gaan we de gestelde doelen niet redden. Het elektriciteitsnetwerk kraakt door de energietransitie, er zijn meerdere energiebronnen en energiedragers nodig. Waterstof kan een alternatief bieden om grootschalig, naast en in combinatie met de huidige oplossingen, een grote bijdrage te leveren.

Verwarmen met waterstof

Bij onze klanten binnen de utiliteit voeren wij pilotprojecten uit met het bijmengen van waterstof in cv-installaties. Door met duurzaam energie opgewekte waterstof te gebruiken besparen we circa 30% aan aardgas en daarmee CO2. Met deze slimme hybride oplossingen vervangen we aardgas. Wij zien waterstof op termijn als aardgasvervanger. Het aardgasnet kan ingezet worden om waterstof te leveren aan verwarmingsinstallaties, die worden vervangen of omgebouwd.

Bufferopslag van energie met waterstof

Voor zonne- en windparken zien wij grote kansen in de opslag van waterstof. Waterstof kan dienen als bufferopslag in de wind- en zonnestroomsector. Waterstofopslag (naast batterijen) als energiedrager waarvan waterstof weer gebruikt kan worden voor cv-installaties, mobiliteit of opwekking van elektriciteit.
Ook in onze eigen bedrijfsvoering investeren we in waterstofoplossingen. Door projecten uit te voeren en te pionieren ontwikkelen we kennis en ervaring om deze breder in te zetten voor onze markten.

Investeren in waterstofkennis

Batenburg volgt de doelstellingen van het Parijs-akkoord en door te investeren in waterstofkennis, kunde en ervaring van onze collega’s bouwen we langetermijnwaarde op. Die benutten we op die manier voor de samenleving en onze samenwerkingspartners.


Een belangrijke stap daarbij is dat de huidige wet- en regelgeving en bijbehorende certificering aangepast moeten worden. Ook verzekeraars moeten hun rol hierin nemen. Met een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kan een impuls gegeven worden aan de ontwikkeling van waterstof in zowel Nederland als daarbuiten.
Als technisch dienstverlener creëren we milieuwinst door te innoveren; bij en samen met opdrachtgevers. Wij zien waterstof als een belangrijk onderdeel van de energiemix.

Wellicht ook interessant:

Sitemap