Lees hier de gestelde vragen terug uit de live sessies

FAQ Duurzame Dinsdag 19 oktober

 

Vraag

Antwoord

1

Is het mogelijk om methaan in de grond te laten zitten bij drinkwaterwinning?

Het is helaas niet mogelijk om te voorkomen dat methaan meekomt tijdens het oppompen van water. Wel kunnen we door opvang en verbranding voorkomen dat methaan in de atmosfeer komt en het omzetten in energie.

2

Lukt het ons nog om alle medicijnresten uit het drinkwater te halen?

Momenteel lukt het ons het water voldoende te zuiveren. Wel zien we dat we het steeds moeilijker wordt en meer zuiveringstechnologie nodig is.

3

Helpen we ook bij projecten gerelateerd aan verzilt grondwater?

Ja. We hebben Vitens bijvoorbeeld geholpen bij 2 projecten. In deze projecten hebben we omgekeerde osmose (RO) toegepast. Deze technologie haalt zout en andere schadelijke stoffen uit het water via een membraam.

4

Is drinkwaterwinning van oppervlaktewater intensiever dan van grondwater?

Onze inschatting is dat de intensiviteit weinig verschilt. Alhoewel verschillende zuiveringstechnologieën worden toegepast bij beide bronnen, zijn de technologieën bij beide intensief.

5

Welke kansen zijn er om regenwater te gebruiken in plaats van drinkwater?

Regenwater kan je op verschillende manieren gebruiken. Binnenhuis bijvoorbeeld om je wc door te spoelen of om schoon te maken. Buitenshuis bijvoorbeeld om je auto te wassen of om je tuin te besproeien.

6

Waarom worden in sommige nieuwbouwwijken 2 rioolstelsels aangelegd?

2 rioolstelsels worden aangelegd om het regen- van het afvalwater te scheiden. Deze scheiding voorkomt dat de micro-organismen die afvalwater zuiveren doodgaan. Deze micro-organismen voeden zichzelf door organische vervuiling in afvalwater af te breken. Regenwater bevat weinig organische vervuiling. Als te veel regenwater bij het afvalwater komt, dan sterven deze micro-organismen dus.

7

Hebben we ook geholpen bij de overstromingen in Limburg?

We hebben niet geholpen bij de overstromingen in Limburg.

8

Wat is een goede tip voor de collega’s om zelf bij te dragen aan SDG 6?

Drink vooral kraanwater. De CO2-uitstoot van flessenwater is 400x zo hoog als dat van kraanwater. Dit komt vooral doordat het geen verpakking heeft en efficiënter wordt getransporteerd.

9

Willen we als Batenburg centraal certificeren voor de CO2- en/ of veiligheidsladder?

Dit weten we nog niet en gaan we uitzoeken. Onze bedrijven zijn erg verschillend, dus we moeten kijken hoeveel synergie hiermee te realiseren is. Heb jij hier ideeën over? Neem dan contact op met Freerk!

10

Waar staat de digitale ideeënbox?

De digitale ideeënbox is onderaan de volgende pagina te vinden: batenburg.nl/duurzame-dinsdag

 

Meer weten over onze visie?

Onze strategie

Maatschappelijk betrokken

Smarter focus

Brighter tomorrow

Heb jij een duurzaam initiatief?

En wil jij daar graag meer over vertellen? 

Laat het ons weten!

FAQ Duurzame Dinsdag 12 september

 

Vraag

Antwoord

1

Wat denken jullie van een digitale ideeënbox?

Een heel goed idee! We hebben we op de webpagina van Duurzame Dinsdag een mogelijkheid gecreëerd om ideeën voor duurzame initiatieven te delen.

2

Hoe kunnen we lokaal bijdragen aan verduurzaming?

Per vestiging gaan we een Green Ambassador selecteren die lokale duurzame initiatieven gaat trekken en delen met andere vestigingen. Dit belet andere medewerkers natuurlijk niet om zelf duurzame initiatieven te bedenken en in overleg op te zetten.

3

Gaat Batenburg medewerkers ook stimuleren om thuis te verduurzamen?

We moedigen iedereen aan om ook thuis te verduurzamen. Momenteel zijn we aan het kijken wat mogelijk is om vanuit Batenburg medewerkers hierbij te ondersteunen, bijvoorbeeld met gezamenlijke inkoop van warmtepompen of PV-panelen. We komen hierop bij jullie terug!

4

Wat is de rol van alternatieve transportvormen zoals deelplatformen of OV in het mobiliteitsbeleid?

We denken dat alternatieve vormen van transport een waardevolle toevoeging kunnen zijn op vervoer met een auto. In het nieuwe mobiliteitsbeleid, dat eind dit jaar wordt geïntroduceerd, komt daarom ook stimulering voor fietsen en OV. Stimulering van andere transportvormen zijn momenteel nog niet hierin opgenomen, maar we zullen de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden en deze indien waardevol toevoegen aan het mobiliteitsbeleid.

5

Hoe laden we thuis de elektrische voertuigen op zonder zonnepanelen?

We moedigen alle medewerkers aan om zonnepanelen thuis te installeren of groene elektriciteit in te kopen, echter verplichten we dit niet. Ook niet als je een elektrische auto leaset. We hebben hiervoor gekozen vanwege praktische administratieve redenen en wetende dat elektrische auto’s opgeladen met grijze stroom ook al CO2-besparen ten opzichte van benzine auto’s.

6

Waarom zijn er geen Tesla’s binnen Batenburg?

Momenteel worden bij Batenburg 2 Tesla’s geleased, maar we hopen dat in de toekomst meer Tesla’s of beter gezegd elektrische auto’s worden geleased. Om dit op weg te helpen stimuleert het nieuwe mobiliteitsbeleid, dat eind dit jaar geïntroduceerd wordt, elektrische rijden.

7

Hoe gaan we om met projecten die gericht zijn op het winnen van fossiele energie? (bv. offshore)

Momenteel doen we veel projecten voor klanten die fossiele energie gebruiken of winnen. Ook in de toekomst blijven we hen helpen, vooral omdat we denken dat we juist bij hen een grote impact kunnen maken met verduurzaming.

8

Hoe gaan we om met het verwerken van accu's die hun werk hebben gedaan?

Op het gebied van accu’s vindt momenteel veel onderzoek plaats zowel in de samenstelling zelf als de recycling. We geloven sterk dat we in de toekomst met behulp van technologische innovaties oplossingen vinden voor het verwerken van accu’s.

9

Wat denken van netcongestie en wat kunnen we hiervoor betekenen?

Door toenemend elektriciteitsgebruik en toename in volatiliteit van opwek, zal netcongestie (file op het energienet) meer voorkomen. Samen met partners spelen we in op dit probleem. Dit doen we bijvoorbeeld door verhoging van de netspanning, inzet van batterij-opslag of netverzwaring.

 

Sitemap